Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου, Παρύσατις
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δημήτριος Αντ. Φυλλίζης : Μια ζωή αδιάτρητης επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς. Διαδρομές ζωής : Τραπεζούς – Αθήνα – Παρίσι- Τραπεζούς - Θεσσαλονίκη Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2021 Πανδημία της Φτώχειας : •Sars – Cov-2 και Covid-19 •Μετανάστες στην Ελλάδα •Πτωχοποίηση ως Στόχος Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2020 Τραπεζούς. Η πόλη στην δείσα του μετασχηματισμού της : Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτική, Διοίκηση, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Πολιτισμός. Επίμετρο : Η Τραπεζούς ως Μεγαπόλις και το μέλλον του πολιτισμού της. Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2018 ΜΕΓΑΠΟΛΕΙΣ : Οι αστικοποιημένες μη – Πόλεις. Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Ντουμπάϊ, Άμπου Ντάμπι, Πέρμ, και άλλες ανά τον κόσμο Μεγαπόλεις. Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2017 Πληθυσμιακοί Στρόβιλοι στον 21ο αιώνα : Συρία - Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Θεσσαλονικέων Μεγαπόλις : Τα όρια της μεγέθυνσης. Η σύγχρονη σύμφυση πλούτου - φτώχειας Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2015 Τραπεζούς . 1921: Το ανέσπερο έτος : Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της ως πλαίσιο ζωής δυο αστικών οικογενειών Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2014 Η Σιωπή της Ιστορίας : Νότια, Ανατολική και Κεντρική Τουρκία μέσα απο Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2013 Πόντος : Εθνογραφικές και κοινωνικές ψηφίδες πολιτισμού Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Βαλκάνια, η ομηρία της φτώχειας Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2011 Τραπεζούς : Η πόλη στο φως του πολιτισμού της: Ιστορία, κοινωνία, μνημεία, αρχιτεκτονική Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Πολιτική αστικής γης : Ο μύθος των αντικειμενικών αξιών στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ποια Ευρώπη; Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Αλέξανδρος Κοντοζής : Ο ποιητής, ο στοχαστής (Πόντος, Ρωσία, Ελλάς) Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Πολυεθνισμός και παγκοσμιοποίηση : Η αναγκαιότητα της συνύπαρξης, η αναγκαιότητα της σύμπλευσης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ο Ελληνισμός της Κριμαίας : Κοινωνικά άγνωστος και πολιτικά λησμονημένος (μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ) Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Pontos : Between Yesterday and Tomorrow Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Πόντος - Ανάμεσα στο χθες και στο αύριο Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
1999 Πρόγραμμα στέγασης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ομογενών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης : Η περίπτωση δυτικών δήμων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Δίκτυα και πολιτική οργάνωσης του οικουμενικού Ελληνισμού Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1996 Η επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας της Ελλάδος : 1833-1834 Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1995 Πόλη και πολεοδομία στην πρώην Σοβιετική Ένωση 1917-1985 Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Η αγορά αστικού εδάφους στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δημήτριος Αντ. Φυλλίζης : Μια ζωή αδιάτρητης επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς. Διαδρομές ζωής : Τραπεζούς – Αθήνα – Παρίσι- Τραπεζούς - Θεσσαλονίκη Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2021 Πανδημία της Φτώχειας : •Sars – Cov-2 και Covid-19 •Μετανάστες στην Ελλάδα •Πτωχοποίηση ως Στόχος Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2020 Τραπεζούς. Η πόλη στην δείσα του μετασχηματισμού της : Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτική, Διοίκηση, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Πολιτισμός. Επίμετρο : Η Τραπεζούς ως Μεγαπόλις και το μέλλον του πολιτισμού της. Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2018 ΜΕΓΑΠΟΛΕΙΣ : Οι αστικοποιημένες μη – Πόλεις. Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Ντουμπάϊ, Άμπου Ντάμπι, Πέρμ, και άλλες ανά τον κόσμο Μεγαπόλεις. Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2017 Πληθυσμιακοί Στρόβιλοι στον 21ο αιώνα : Συρία - Ελλάδα Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Θεσσαλονικέων Μεγαπόλις : Τα όρια της μεγέθυνσης. Η σύγχρονη σύμφυση πλούτου - φτώχειας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2015 Τραπεζούς . 1921: Το ανέσπερο έτος : Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της ως πλαίσιο ζωής δυο αστικών οικογενειών Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2014 Η Σιωπή της Ιστορίας : Νότια, Ανατολική και Κεντρική Τουρκία μέσα απο Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2013 Πόντος : Εθνογραφικές και κοινωνικές ψηφίδες πολιτισμού Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Βαλκάνια, η ομηρία της φτώχειας University Studio Press Χαρτόδετο
2011 Τραπεζούς : Η πόλη στο φως του πολιτισμού της: Ιστορία, κοινωνία, μνημεία, αρχιτεκτονική University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Πολιτική αστικής γης : Ο μύθος των αντικειμενικών αξιών στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ποια Ευρώπη; Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Πολυεθνισμός και παγκοσμιοποίηση : Η αναγκαιότητα της συνύπαρξης, η αναγκαιότητα της σύμπλευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Ο Ελληνισμός της Κριμαίας : Κοινωνικά άγνωστος και πολιτικά λησμονημένος (μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ) Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Pontos : Between Yesterday and Tomorrow Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Πόντος - Ανάμεσα στο χθες και στο αύριο Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
1999 Πρόγραμμα στέγασης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ομογενών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης : Η περίπτωση δυτικών δήμων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Δίκτυα και πολιτική οργάνωσης του οικουμενικού Ελληνισμού Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1996 Η επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας της Ελλάδος : 1833-1834 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1995 Πόλη και πολεοδομία στην πρώην Σοβιετική Ένωση 1917-1985 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Η αγορά αστικού εδάφους στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Αλέξανδρος Κοντοζής : Ο ποιητής, ο στοχαστής (Πόντος, Ρωσία, Ελλάς) Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα