Ναυρίδης, Κλήμης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Συγκρουσιακότητα και αλλαγή στις ομάδες και στους θεσμούς Πρόλογος Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2021 Ελπίδα και Απελπισία : στις ομάδες, στους θεσμούς, στην κοινωνία Πρόλογος Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Η ιδεολογία : Το ιδεώδες, η ιδέα, το είδωλο Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής : Για μια κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2014 Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Παιδική ηλικία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ομαδικότητα και διαμεσολάβηση Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Το υπερνεωτερικό υποκείμενο Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2010 Το υπερνεωτερικό υποκείμενο Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2010 Φιλικές σχέσεις : Νοήματα και πρακτικές στις ομόφυλες και στις ετερόφυλες φιλίες Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2010 Κοινωνική ψυχολογία Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2008 Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες της ομάδας Μετάφραση Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
2008 Ομαδική θεραπεία για κατάχρηση ουσιών Επιμέλεια κειμένου Ερευνητές Χαρτόδετο
2008 Θέματα ψυχοδυναμικής παιδοψυχιατρικής Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2007 Ψυχαναλυτική σκέψη : Επιστημολογία και διεπιστημονικότητα Συγγραφέας Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2006 Η θεωρία στην κοινωνική ψυχολογία Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Η τραγωδία, τότε και τώρα : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την τραγωδία και τον Αριστοτέλη: Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 2002 Εισήγηση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2005 Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Η Αλίκη στη χώρα των πραγμάτων : Το παιδί ως διαφημιστικό αντικείμενο Συγγραφέας Ύψιλον Χαρτόδετο
2005 Ψυχολογία των ομάδων : Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, βία, πόνος : Εξουσία και πόνος Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, βία, πόνος : Βία και εξουσία Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1998 Feeling, Communicating and Thinking : Readings on the Emotional and Communicational Aspects of Learning Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Τηλεόραση και επι-κοινωνία Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
1997 Ταυτότητες : Ψυχοκοινωνική συγκρότηση Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1996 Ψυχοθεραπεία και πολυπλοκότητα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Κλινική κοινωνική ψυχολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1988 Τηλεόραση και επικοινωνία Επιμέλεια κειμένου Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής : Για μια κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική Τόπος Χαρτόδετο
2012 Παιδική ηλικία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 Θέματα ψυχοδυναμικής παιδοψυχιατρικής Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2007 Ψυχαναλυτική σκέψη : Επιστημολογία και διεπιστημονικότητα Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Η Αλίκη στη χώρα των πραγμάτων : Το παιδί ως διαφημιστικό αντικείμενο Ύψιλον Χαρτόδετο
2005 Ψυχολογία των ομάδων : Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Feeling, Communicating and Thinking : Readings on the Emotional and Communicational Aspects of Learning Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Τηλεόραση και επι-κοινωνία Επίκεντρο Χαρτόδετο
1997 Ταυτότητες : Ψυχοκοινωνική συγκρότηση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1994 Κλινική κοινωνική ψυχολογία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η ιδεολογία : Το ιδεώδες, η ιδέα, το είδωλο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες της ομάδας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η ιδεολογία : Το ιδεώδες, η ιδέα, το είδωλο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα Μεταίχμιο Ebook, PDF
2011 Ομαδικότητα και διαμεσολάβηση Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Το υπερνεωτερικό υποκείμενο Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος Πεδίο Χαρτόδετο
2010 Το υπερνεωτερικό υποκείμενο Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2010 Φιλικές σχέσεις : Νοήματα και πρακτικές στις ομόφυλες και στις ετερόφυλες φιλίες Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2010 Κοινωνική ψυχολογία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2008 Ομαδική θεραπεία για κατάχρηση ουσιών Ερευνητές Χαρτόδετο
2006 Η θεωρία στην κοινωνική ψυχολογία Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, βία, πόνος : Εξουσία και πόνος Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, βία, πόνος : Βία και εξουσία Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1998 Τηλεόραση και επι-κοινωνία Επίκεντρο Χαρτόδετο
1996 Ψυχοθεραπεία και πολυπλοκότητα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1988 Τηλεόραση και επικοινωνία Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Συγκρουσιακότητα και αλλαγή στις ομάδες και στους θεσμούς Πρόλογος Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2021 Ελπίδα και Απελπισία : στις ομάδες, στους θεσμούς, στην κοινωνία Πρόλογος Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Η τραγωδία, τότε και τώρα : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την τραγωδία και τον Αριστοτέλη: Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 2002 Εισήγηση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο