Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
  •  
  • Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις: 442 τίτλοι
Διεύθυνση
Αδριανείου 3
115 25 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6714371 , 210 6714340
Fax
210 6715015
Email
betamedarts@otenet.gr