Μπαγάκης, Γιώργος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Πόλεις που μαθαίνουν : Καλές πρακτικές, μεθοδολογίες και πολιτικές στην Αθήνα, Θέρμη, Κόρινθο και Λάρισα Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2016 Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2015 Διερεύνηση των δυνατοτήτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών σήμερα στην χώρα μας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2015 Κριτική θεώρηση για τη συγχώνευση και τον βηματισμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π) Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Τί άλλαξε; : Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων Συγγραφέας, Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2008 Η Ηγεσία που διευκολύνει τη μάθηση Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Πειραματισμός τάξης για διδασκαλία με ομάδες μαθητών Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Ένα σχολείο μαθαίνει : Η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη ενός σχολείου στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση : Μια περίπτωση αυτομόρφωσης και κριτικής υποστήριξης νηπιαγωγών Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και η προσαρμογή τους στην Α΄ τάξη Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου Συγγραφέας, Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας : Από το έργο του Ιωσήφ Σολομών στις σημερινές προσπάθειες στην Ελλάδα και αλλού Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2001 Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα : Πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, comenius, κινητικότητα Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1999 Εκπαιδευτικές αλλαγές, προγράμματα κινητικότητας και κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Συγγραφέας Έκφραση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο Γρηγόρη Χαρτόδετο
2015 Διερεύνηση των δυνατοτήτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών σήμερα στην χώρα μας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2015 Κριτική θεώρηση για τη συγχώνευση και τον βηματισμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π) Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Τί άλλαξε; : Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2008 Η Ηγεσία που διευκολύνει τη μάθηση Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Πειραματισμός τάξης για διδασκαλία με ομάδες μαθητών Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Ένα σχολείο μαθαίνει : Η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη ενός σχολείου στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση : Μια περίπτωση αυτομόρφωσης και κριτικής υποστήριξης νηπιαγωγών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και η προσαρμογή τους στην Α΄ τάξη Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Εκπαιδευτικές αλλαγές, προγράμματα κινητικότητας και κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Έκφραση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Πόλεις που μαθαίνουν : Καλές πρακτικές, μεθοδολογίες και πολιτικές στην Αθήνα, Θέρμη, Κόρινθο και Λάρισα Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Τί άλλαξε; : Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Ένα σχολείο μαθαίνει : Η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη ενός σχολείου στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος Carpe Vitam. Leadership for Learning Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας : Από το έργο του Ιωσήφ Σολομών στις σημερινές προσπάθειες στην Ελλάδα και αλλού Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα : Πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, comenius, κινητικότητα Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα