Κόμης, Κώστας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τόμος αφιερωμένος στον ακαδημαϊκό δάσκαλο Κωνσταντίνο Ντόκο Εισήγηση Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2018 Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες : Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 7-11 Μαρτίου 2012 Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2017 Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια : Παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο στους νεότερους χρόνους [16ος-20ός αιώνας] Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Κοινωνικές δομές και συλλογικές συμπεριφορές : Όροι και όρια ερμηνείας των ιστορικών πηγών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Η λέπρα στον ελλαδικό χώρο : Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια (19ος-20ός αιώνας) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Πολιτικοστρατιωτικές αναταραχές και πληθυσμιακές μετακινήσεις : Ο ελληνικός 19ος αιώνας και το 1821 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Σύναμμα : Κοινωνικές δομές και όψεις του νεοελληνικού χώρου: Πόλεις, πληθυσμιακές μετακινήσεις, μηχανισμοί κυριαρχίας και άλλα σχετικά θέματα Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Χολέρα και λοιμοκαθαρτήρια : 19ος-20ός αιώνας: Το παράδειγμα της Σαμιοπούλας Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ζ΄ Πανιόνιο συνέδριο : Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα: Οι κύριοι συντελεστές της οικονομίας: Πρακτικά, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002 : Πρακτικά Δ' διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1999 Ιστορικοδημογραφικά : Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Βενετικά κατάστιχα Μάνης, Μπαρδούνιας αρχές 18ου αιώνα : Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα : Πρακτικά συνεδρίου β' τόμος Συγγραφέας Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ''Νικόλαος Δημητρίου'' Χαρτόδετο
1998 Τσιγγάνοι: Ιστορία, δημογραφία, πολιτισμός Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1996 Από την τοπική ιστορία στη συνολική: Tο παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος - 19ος αι. : Πρακτικά Δ΄ συνεδρίου επτανησιακού πολιτισμού, Λευκάδα, 8 - 12 Σεπτεμβρίου 1993 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια : Παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο στους νεότερους χρόνους [16ος-20ός αιώνας] Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Κοινωνικές δομές και συλλογικές συμπεριφορές : Όροι και όρια ερμηνείας των ιστορικών πηγών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Η λέπρα στον ελλαδικό χώρο : Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια (19ος-20ός αιώνας) Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Πολιτικοστρατιωτικές αναταραχές και πληθυσμιακές μετακινήσεις : Ο ελληνικός 19ος αιώνας και το 1821 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Σύναμμα : Κοινωνικές δομές και όψεις του νεοελληνικού χώρου: Πόλεις, πληθυσμιακές μετακινήσεις, μηχανισμοί κυριαρχίας και άλλα σχετικά θέματα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Χολέρα και λοιμοκαθαρτήρια : 19ος-20ός αιώνας: Το παράδειγμα της Σαμιοπούλας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002 : Πρακτικά Δ' διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1999 Ιστορικοδημογραφικά : Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Βενετικά κατάστιχα Μάνης, Μπαρδούνιας αρχές 18ου αιώνα : Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα : Πρακτικά συνεδρίου β' τόμος Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ''Νικόλαος Δημητρίου'' Χαρτόδετο
1998 Τσιγγάνοι: Ιστορία, δημογραφία, πολιτισμός Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τόμος αφιερωμένος στον ακαδημαϊκό δάσκαλο Κωνσταντίνο Ντόκο Εισήγηση Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2018 Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες : Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 7-11 Μαρτίου 2012 Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 Ζ΄ Πανιόνιο συνέδριο : Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα: Οι κύριοι συντελεστές της οικονομίας: Πρακτικά, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο
1996 Από την τοπική ιστορία στη συνολική: Tο παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος - 19ος αι. : Πρακτικά Δ΄ συνεδρίου επτανησιακού πολιτισμού, Λευκάδα, 8 - 12 Σεπτεμβρίου 1993 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο