Η λέπρα στον ελλαδικό χώρο
Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια (19ος-20ός αιώνας)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3011-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 494 σελ.
Add: 2015-06-28 14:34:51 - Upd: 2015-06-28 14:34:51