Καρακατσάνη, Δέσποινα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Άνθρωποι, φύλα, ταυτότητες, πολιτισμοί. Λαογραφικές και έμφυλες προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για την Μαρία Γκασούκα Συγγραφέας Γκόνης Χαρτόδετο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική θεωρία και πρακτική : Δημοκρατία - Πολιτειότητα - Ετερογένεια Συγγραφέας, Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2017 Celestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική Συγγραφέας Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων Χαρτόδετο
2015 Εκπαιδευτική θεωρία και διδακτική πράξη στη μεταπολεμική Ελλάδα : Μια κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος Συγγραφέας Επίκεντρο EPUB
2015 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης : Επανεκτιμήσεις και προοπτικές Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Κρήτης - Φιλοσοφική Σχολή Χαρτόδετο
2013 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Αναζητώντας το νέο σχολείο Επιμέλεια Επίκεντρο Άλλο
2012 Δεκαπέντε παιδαγωγοί : Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης Μετάφραση Μεταίχμιο PDF
2012 Εκπαιδευτική θεωρία και διδακτική πράξη στη μεταπολεμική Ελλάδα : Μια κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος Συγγραφέας Επίκεντρο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής : Αναζητώντας το νέο σχολείο Συγγραφέας, Επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Σχολική Διοίκηση Μέσω Έργων : Εκπαιδευτικό Υλικό για διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης Επιμέλεια Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Υγιεινής παραγγέλματα : Ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2008 Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του : Πρακτικά συνεδρίου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Το ελληνικό παιχνίδι : Διαδρομές στην ιστορία του Συγγραφέας, Επιμέλεια Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2008 Επιστήμες της εκπαίδευσης : Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου Μετάφραση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου : Πρακτικά συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004 Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Το σχολείο ως χώρος παραγωγής και συντήρησης στερεότυπων : Επιστημονική ημερίδα, 2 Μαΐου 2000 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Μετάφραση, Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση : Γνώσεις, αξίες, πρακτικές Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Δεκαπέντε παιδαγωγοί : Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης Μετάφραση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Άνθρωποι, φύλα, ταυτότητες, πολιτισμοί. Λαογραφικές και έμφυλες προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για την Μαρία Γκασούκα Γκόνης Χαρτόδετο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική θεωρία και πρακτική : Δημοκρατία - Πολιτειότητα - Ετερογένεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2017 Celestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων Χαρτόδετο
2015 Εκπαιδευτική θεωρία και διδακτική πράξη στη μεταπολεμική Ελλάδα : Μια κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος Επίκεντρο EPUB
2015 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης : Επανεκτιμήσεις και προοπτικές Πανεπιστήμιο Κρήτης - Φιλοσοφική Σχολή Χαρτόδετο
2012 Εκπαιδευτική θεωρία και διδακτική πράξη στη μεταπολεμική Ελλάδα : Μια κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος Επίκεντρο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής : Αναζητώντας το νέο σχολείο Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Υγιεινής παραγγέλματα : Ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα Διόνικος Χαρτόδετο
2008 Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του : Πρακτικά συνεδρίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Το ελληνικό παιχνίδι : Διαδρομές στην ιστορία του Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2008 Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση : Γνώσεις, αξίες, πρακτικές Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Δεκαπέντε παιδαγωγοί : Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης Μεταίχμιο PDF
2008 Επιστήμες της εκπαίδευσης : Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Δεκαπέντε παιδαγωγοί : Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Αναζητώντας το νέο σχολείο Επίκεντρο Άλλο
2012 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής : Αναζητώντας το νέο σχολείο Επίκεντρο Χαρτόδετο
2010 Σχολική Διοίκηση Μέσω Έργων : Εκπαιδευτικό Υλικό για διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης Διόνικος Χαρτόδετο
2008 Το ελληνικό παιχνίδι : Διαδρομές στην ιστορία του Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2005 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου : Πρακτικά συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004 Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Το σχολείο ως χώρος παραγωγής και συντήρησης στερεότυπων : Επιστημονική ημερίδα, 2 Μαΐου 2000 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο