Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής
Αναζητώντας το νέο σχολείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-362-1
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 11/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
312 σελ.
Περιγραφή

Tα κείμενα του συλλογικού αυτού τόμου αναδεικνύουν και αναλύουν τα δομικά προβλήματα που το ελληνικό κράτος καλείται να αντιμετωπίσει προκειμένου να υλοποιήσει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.
Αντανακλούν, επίσης, τη μετάβαση από παλιότερα (εθνικά) κανονιστικά πρότυπα συμπεριφοράς ή/και αξίες προς νεότερα που φαίνονται να συμπλέουν με την ευρωπαϊκή οπτική.
Ο τόμος χωρίζεται σε δύο διακριτά μεν, αλλά στενά αλληλοεξαρτώμενα μέρη.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πέντε κείμενα, στα οποία αναλύονται θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα που αφορούν στους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών μονάδων και στις συνεπαγωγές των διαφόρων πολιτικών μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο όπου εντάσσεται η εκπαίδευση.
Στο δεύτερο μέρος η έμφαση δίνεται, κατά κύριο λόγο, στο ρόλο του διευθυντή και στη σημασία του για τη λειτουργία του `αποτελεσματικού` σχολείου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό κάθε φορά.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Αντί προλόγου
Συγγραφείς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναζητώντας το 'Νέο Σχολείο': Η Ελληνική Εκδοχή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
(Γ. Παπαδιαμαντάκη)
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Σχολείου
1. Κώστας Θεριανός
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Καπιταλιστική Αναδιάρθρωση: Από τον Εναγκαλισμό του Κράτους στη Μέγγενη της Αγοράς
2. Νίκος Φωτόπουλος
Πολιτική Εξουσία, Εκπαίδευση και Διοικητική Κουλτούρα. Θεσμικές και έξω-θεσμικές παράμετροι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής
3. Βασιλική Μπρίνια
Η εφαρμογή της Συμμετοχικής Διοίκησης στη σχολική μονάδα: Κλειδί επιτυχίας για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
4. Δέσποινα Καρακατσάνη - Ανθούλα Κ. Προβατά
Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής μονάδας και Διοίκηση μέσω Έργων: στόχοι, στάδια και εργαλεία
5. Γιούλη Παπαδιαμαντάκη - Γιώργος Φραγκούλης
Ζητήματα Οργάνωσης και Διοίκησης στα Επαγγελματικά Λύκεια: Προκλήσεις Διαχείρισης Ενός Πολυπολιτισμικού Περιβάλλοντος
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - Ηγεσία και Σχολική Αποτελεσματικότητα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο κρίσιμος ρόλος του Διευθυντή - ηγέτη
(Δημήτρης Μπουραντάς)
1. Ευαγγελία Παπαλόη - Δημήτρης Μπουραντάς
Η Φρόνηση των Διευθυντικών Στελεχών στο Χώρο της Εκπαίδευσης ως Θεμελιώδης Προϋπόθεση για την Ανανέωση των Εκπαιδευτικών & Διοικητικών Πρακτικών
2. Ευαγγελία Παπαλόη
Βασικά Ζητήματα Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων - Πρακτικές ηγεσίας, μαθητική απόδοση και αποτελεσματικότητα
3. Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα
Συγκρούσεις - Ηγεσία και Αποτελεσματικότητα στα Σχολεία
4. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου
Διαμόρφωση και Διατήρηση Θετικού Σχολικού Κλίματος μέσω της Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών: Ο Ρόλος της Σχολικής Ηγεσίας
5. Μανώλης Κουτούζης
Διοίκηση - Ηγεσία - Αποτελεσματικότητα: Αναζητώντας Πεδίο Εφαρμογής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
6. Γιώργος Φραγκούλης - Γιούλη Παπαδιαμαντάκη
Η Σχολική Μονάδα ως Πεδίο Διαπραγμάτευσης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής
7. Χρήστος Παύλος
Εμπειρική Αναφορά σε Προβλήματα Διαχείρισης Σχολικής Μονάδας. Η Περίπτωση των ΕΠΑΛ
Παράρτημα: Το Νέο Σχολείο
Ευρετήριο Όρων