Κανακίδου, Ελένη
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην παγκόσμια αναπτυξιακή εκπαίδευση : Η μεταδιαπολιτισμική παιδαγωγική πρόκληση Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
2003 Από τον πολίτη του έθνους στον πολίτη του κόσμου Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Διαπολιτισμική αγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Η εγκατάλειψη του σχολείου : Αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Το πρόβλημα της διαπολιτιστικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη : Η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας με έμφαση στους Πομάκους: Έρευνα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην παγκόσμια αναπτυξιακή εκπαίδευση : Η μεταδιαπολιτισμική παιδαγωγική πρόκληση Πεδίο Χαρτόδετο
2003 Από τον πολίτη του έθνους στον πολίτη του κόσμου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Διαπολιτισμική αγωγή Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Η εγκατάλειψη του σχολείου : Αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Το πρόβλημα της διαπολιτιστικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη : Η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας με έμφαση στους Πομάκους: Έρευνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο