Το πρόβλημα της διαπολιτιστικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη
Η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας με έμφαση στους Πομάκους: Έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0679-4
Ελληνική, Νέα
€ 11.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 143 σελ.
Περιγραφή

Βασικός σκοπός του προγράμματος που εκπονήθηκε ήταν η διερεύνηση του ερωτήματος κατά πόσον η εκπαίδευση που παρέχεται στη μουσουλμανική μειονότητα μπορεί με τις σημερινές προϋποθέσεις να εκφράσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από τη θέση ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου συναρτάται με την κατάσταση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο, στην περιοχή που αυτό λειτουργεί, καθώς και με τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο τη λειτουργία του σχολείου και την πραγμάτωση των στόχων του, επιχειρήθηκε να δοθεί μια σφαιρική απάντηση στο ερώτημα που περιλαμβάνει ο βασικός σκοπός της έρευνας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ