Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Συγκρούσεις συμφερόντων δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 958 και 997 ΚΠολΔ Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Έρευνα 6 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Έρευνα Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εξέλιξη των δικονομικών κανόνων που αφορούν τις διοικητικές συμβάσεις στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Συγκρούσεις συμφερόντων δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 958 και 997 ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Έρευνα 6 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Έρευνα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εξέλιξη των δικονομικών κανόνων που αφορούν τις διοικητικές συμβάσεις στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα