Συγκρούσεις συμφερόντων δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 958 και 997 ΚΠολΔ
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,005 γρ., 460 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00