Συγκρούσεις συμφερόντων δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 958 και 997 ΚΠολΔ
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,005 γρ, 460 σελ.