Έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-855-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 232 σελ.
τ. 4

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00