Δουλαβέρας, Αριστείδης Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 95 παρουσίες στα κορινθιακά γράμματα : πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο, έρευνα, μελέτη Συγγραφέας Πολύφεγγος Χαρτόδετο
2023 Βυζάντιο : Ιστορία και Πολιτισμός Συγγραφέας Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων Χαρτόδετο
2023 Ο Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ως Νεοελληνιστής : Η εργογραφία του κατά τα έτη δημοσίευσης Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Η Βόχα στον χρόνο : Πρακτικά επετειακού επιστημονικού συνεδρίου Επιμέλεια κειμένου Δήμος Βέλου Βόχας - Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη Χαρτόδετο
2022 Τρίτη Ηλικία : Διαχρονική και Διεπιστημονική Προσέγγιση Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Εκατό Ψήγματα : Σκέψεις – Διαπιστώσεις - Προβληματισμοί Εισαγωγή Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Καζαμίες του 2021 Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Νικόλαος Γ. Πολίτης : ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας 100 χρόνια μετά (1921-2021) Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Για την πόλη Επιμέλεια κειμένου Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2021 Συνομιλώντας με τον Λαϊκό Πολιτισμό : Σύμμεικτα Μελετήματα Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2020 Λαογραφία του Έντεχνου Λαϊκού Λόγου .Παράδοση και Νεωτερικότητα. Τόμος Α΄ : Πρόλογος Μ. Γ. Μερακλή Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2018 Πλάτανος Ευσκιόφυλλος : Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2018 Ηδονών Ήδιον Έπαινος: Θεωρήσεις της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2018 Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες : Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα 7-11 Μαρτίου 2012 Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2016 Η Διαχείριση της Παράδοσης : Ο Λαϊκός Πολιτισμός ανάμεσα στον Φολκλορισμό, στην Πολιτιστική Βιομηχανία και τις Τεχνολογίες αιχμής Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2015 Ελληνική Λαογραφία : Μελετήματα Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2014 Ελληνική Λαϊκή Παράδοση : Από το παρελθόν στο μέλλον Συγγραφέας Αλέξανδρος Χαρτόδετο
2014 Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση : Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδίτσα 19-21 Οκτωβρίου 2012 Εισήγηση Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2013 Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος : Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο: Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010 Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2013 Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2012 Ελληνική λαογραφία : Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2012 Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2012 Λαογραφικά μουσεία της Μεσσηνίας Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2011 Πολιτισμός και διαφορετικότητα: Εμείς και οι άλλοι Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2010 Νεοελληνικός παροιμιακός λόγος Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2008 Όψεις του πολιτιστικού φαινομένου : Επιστημολογικές προσεγγίσεις του θανάτου και της ζωής Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2008 Διδακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην αρχαία ελληνική γραμματεία Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2008 Κάρπαθος και Λαογραφία : Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 21-26 Μαρτίου 2006) Συγγραφέας Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου Χαρτόδετο
2008 Νίκος Καζαντζάκης και εκπαίδευση : 50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Η ανθρώπινη ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι : Η γυναικεία ομορφιά Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Λυσία: Λόγος υπέρ του αδυνάτου για την Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου : Σχέδια αξιολόγησης κατά διδακτικές ενότητες Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Οι προτιμήσεις των φιλολόγων σε θέματα εξετάσεων στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας γυμνασίου - λυκείου : Πρόταση για μια νέα αξιολόγηση των Κ.Ν.Λ. Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1989 Η έμμετρη εκφορά του νεοελληνικού παροιμιακού λόγου : Διδακτορική διατριβή Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 95 παρουσίες στα κορινθιακά γράμματα : πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο, έρευνα, μελέτη Πολύφεγγος Χαρτόδετο
2023 Βυζάντιο : Ιστορία και Πολιτισμός Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων Χαρτόδετο
2023 Ο Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ως Νεοελληνιστής : Η εργογραφία του κατά τα έτη δημοσίευσης Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Τρίτη Ηλικία : Διαχρονική και Διεπιστημονική Προσέγγιση Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Καζαμίες του 2021 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Νικόλαος Γ. Πολίτης : ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας 100 χρόνια μετά (1921-2021) Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Συνομιλώντας με τον Λαϊκό Πολιτισμό : Σύμμεικτα Μελετήματα Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2020 Λαογραφία του Έντεχνου Λαϊκού Λόγου .Παράδοση και Νεωτερικότητα. Τόμος Α΄ : Πρόλογος Μ. Γ. Μερακλή Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2018 Πλάτανος Ευσκιόφυλλος : Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2018 Ηδονών Ήδιον Έπαινος: Θεωρήσεις της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2016 Η Διαχείριση της Παράδοσης : Ο Λαϊκός Πολιτισμός ανάμεσα στον Φολκλορισμό, στην Πολιτιστική Βιομηχανία και τις Τεχνολογίες αιχμής Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2015 Ελληνική Λαογραφία : Μελετήματα Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2014 Ελληνική Λαϊκή Παράδοση : Από το παρελθόν στο μέλλον Αλέξανδρος Χαρτόδετο
2013 Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος : Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο: Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010 Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2013 Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2012 Ελληνική λαογραφία : Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2012 Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2012 Λαογραφικά μουσεία της Μεσσηνίας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2011 Πολιτισμός και διαφορετικότητα: Εμείς και οι άλλοι Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2010 Νεοελληνικός παροιμιακός λόγος Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2008 Όψεις του πολιτιστικού φαινομένου : Επιστημολογικές προσεγγίσεις του θανάτου και της ζωής Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2008 Διδακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην αρχαία ελληνική γραμματεία Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2008 Κάρπαθος και Λαογραφία : Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 21-26 Μαρτίου 2006) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου Χαρτόδετο
2007 Η ανθρώπινη ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι : Η γυναικεία ομορφιά Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Λυσία: Λόγος υπέρ του αδυνάτου για την Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου : Σχέδια αξιολόγησης κατά διδακτικές ενότητες Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Οι προτιμήσεις των φιλολόγων σε θέματα εξετάσεων στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας γυμνασίου - λυκείου : Πρόταση για μια νέα αξιολόγηση των Κ.Ν.Λ. Γρηγόρη Χαρτόδετο
1989 Η έμμετρη εκφορά του νεοελληνικού παροιμιακού λόγου : Διδακτορική διατριβή Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Η Βόχα στον χρόνο : Πρακτικά επετειακού επιστημονικού συνεδρίου Δήμος Βέλου Βόχας - Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη Χαρτόδετο
2022 Τρίτη Ηλικία : Διαχρονική και Διεπιστημονική Προσέγγιση Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2021 Για την πόλη Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2012 Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Εκατό Ψήγματα : Σκέψεις – Διαπιστώσεις - Προβληματισμοί Εισαγωγή Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2018 Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες : Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα 7-11 Μαρτίου 2012 Εισήγηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2014 Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση : Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδίτσα 19-21 Οκτωβρίου 2012 Εισήγηση Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2008 Νίκος Καζαντζάκης και εκπαίδευση : 50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο