Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης : Εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880-2011 Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2010 Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ : (Άρθρα 1-15β) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Κέρδος: ο πυρήνας του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Παγκοσμιοποίηση Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
2006 Ναυτικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού : Κωδικοποιημένος νόμος 703/77 Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Δίκαιο εταιριών : Ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, προσωπικές: Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 2837/2000 και 2842/2000 Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εμπορική νομοθεσία : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Οι εμπορικές πράξεις: Αξιόγραφα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πνευματική ιδιοκτησία : Σχόλια, νομολογία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2003 Χρηματιστηριακό και τραπεζικό δίκαιο : Το δίκαιο του ελληνικού συστήματος της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Οι εμπορικές πράξεις: Συμβάσεις: Δ. Ασφαλιστικές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Χρηματιστήριο : Επίκαιρες κριτικές αναλύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία : Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία : Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2000 Τα δικαιώματα του ανθρώπου : Η διακήρυξη του 1789: Η διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών, 1948: Η διακήρυξη της Ευρώπης, 1950: Η διακήρυξη του Ελσίνκι, 1965: Η Χάρτα του 1977 Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1999 Greek stock Exchange Law Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Law 2190/1920 and Law 3190/1955 Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Απόψεις : Κείμενα νομικής δημοσιογραφίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Ειδικοί αστικοί νόμοι : Γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Επενδυτικά κίνητρα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του καιρού μας : Δοκίμια κοινωνικής εξέλιξης Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1998 Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Εμπορικός νόμος και εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1998 Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο αξιογράφων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εταιρίες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1996 Πτώχευση και εξυγίανση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1993 Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή : Τιμής και αγάπης επιχείρημα Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1990 Κατάληψη εξουσίας Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1988 Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Το αμαρτωλό κράτος : Θεωρία και πράξη της συλλογικής ηθικής Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
Τραπεζική νομοθεσία : Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης : Εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880-2011 Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2010 Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ : (Άρθρα 1-15β) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Κέρδος: ο πυρήνας του εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Παγκοσμιοποίηση Ευθύνη Χαρτόδετο
2006 Ναυτικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εμπορική νομοθεσία : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Οι εμπορικές πράξεις: Αξιόγραφα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Χρηματιστηριακό και τραπεζικό δίκαιο : Το δίκαιο του ελληνικού συστήματος της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Οι εμπορικές πράξεις: Συμβάσεις: Δ. Ασφαλιστικές Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Χρηματιστήριο : Επίκαιρες κριτικές αναλύσεις Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία : Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία : Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2000 Τα δικαιώματα του ανθρώπου : Η διακήρυξη του 1789: Η διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών, 1948: Η διακήρυξη της Ευρώπης, 1950: Η διακήρυξη του Ελσίνκι, 1965: Η Χάρτα του 1977 Ευθύνη Χαρτόδετο
1999 Απόψεις : Κείμενα νομικής δημοσιογραφίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του καιρού μας : Δοκίμια κοινωνικής εξέλιξης Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1998 Εμπορικός νόμος και εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1996 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εταιρίες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1993 Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή : Τιμής και αγάπης επιχείρημα Ευθύνη Χαρτόδετο
1990 Κατάληψη εξουσίας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1986 Το αμαρτωλό κράτος : Θεωρία και πράξη της συλλογικής ηθικής Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
Τραπεζική νομοθεσία : Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού : Κωδικοποιημένος νόμος 703/77 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Δίκαιο εταιριών : Ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, προσωπικές: Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 2837/2000 και 2842/2000 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Πνευματική ιδιοκτησία : Σχόλια, νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Greek stock Exchange Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Law 2190/1920 and Law 3190/1955 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Ειδικοί αστικοί νόμοι : Γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Επενδυτικά κίνητρα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο αξιογράφων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Πτώχευση και εξυγίανση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1988 Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο