Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2010 Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Κέρδος: ο πυρήνας του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Παγκοσμιοποίηση Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
2006 Ναυτικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Δίκαιο εταιριών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πνευματική ιδιοκτησία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2003 Χρηματιστηριακό και τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Χρηματιστήριο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2000 Τα δικαιώματα του ανθρώπου Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1999 Greek stock Exchange Law Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Law 2190/1920 and Law 3190/1955 Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Απόψεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Ειδικοί αστικοί νόμοι Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Επενδυτικά κίνητρα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του καιρού μας Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1998 Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Εμπορικός νόμος και εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1998 Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο αξιογράφων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1996 Πτώχευση και εξυγίανση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1993 Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1990 Κατάληψη εξουσίας Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1988 Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Το αμαρτωλό κράτος Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
Τραπεζική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2010 Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Κέρδος: ο πυρήνας του εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Παγκοσμιοποίηση Ευθύνη Χαρτόδετο
2006 Ναυτικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Χρηματιστηριακό και τραπεζικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Χρηματιστήριο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2000 Τα δικαιώματα του ανθρώπου Ευθύνη Χαρτόδετο
1999 Απόψεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του καιρού μας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1998 Εμπορικός νόμος και εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1996 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1993 Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή Ευθύνη Χαρτόδετο
1990 Κατάληψη εξουσίας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1986 Το αμαρτωλό κράτος Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
Τραπεζική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Δίκαιο εταιριών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Πνευματική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Greek stock Exchange Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Law 2190/1920 and Law 3190/1955 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Ειδικοί αστικοί νόμοι Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Επενδυτικά κίνητρα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο αξιογράφων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Πτώχευση και εξυγίανση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1988 Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο