Τραπεζική νομοθεσία
Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια
Κυκλοφορεί
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 18 εκ
Περιγραφή

Στο CD-ROM περιέχονται:
-211 βασικά νομοθετήματα σε 9 θεματικές ενότητες
-Εισαγωγικά σημειώματα σε κάθε ενότητα
-Χρονολογικοί και αριθμητικοί πίνακες νομοθετημάτων
-Τακτική ενημέρωση νομοθεσίας

Add: - Upd: