Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2019 Ο Βενιαμίν Λέσβιος Συγγραφέας Μικρή Βιβλιοθήκη Διδασκάλων του Γένους (Μ.Β.Δ.Γ.) Χαρτόδετο
2018 Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον ιζ΄αιώνα Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2015 E. Husserl: Η φαινομενολογία και το πέρας της μεταφυσικής Μετάφραση Principia Χαρτόδετο
2014 Armonie de la storia dell'umanità Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η δίκη του Γαλιλαίου Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2011 Το γλωσσικό ζήτημα Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2010 Διαφωτισμοί και θρησκείες Μετάφραση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2009 Ο αδαής φιλόσοφος Μετάφραση Πόλις Χαρτόδετο
2009 Μέγας Αλέξανδρος Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2007 Η συμβολή των γυναικών σε μια νέα μορφή κοινωνικότητας, 17ος-18ος αιώνας Μετάφραση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2007 Ρήγας Βελεστινλής Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Σμύρνη, Μικρασία Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Χαμένες πατρίδες: Σμύρνη Συγγραφέας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Χαρτόδετο
2005 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε΄. Το Bυζάντιο και η εν Βασιλεία σύνοδος Επιμέλεια Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
2004 Προσεγγίσεις της νεοελληνικής φιλοσοφίας Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2004 Σμύρνη Συγγραφέας Έφεσος Σκληρόδετο
2003 Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2003 Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1998 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 Ανθολόγος, Επιμέλεια Γνώση Χαρτόδετο
1997 Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 Ανθολόγος, Επιμέλεια Γνώση Χαρτόδετο
1994 Στοιχεία ηθικής Επιμέλεια Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1993 Η Γαλλική Επανάστασις Επιμέλεια Τροχαλία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1982 Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2019 Ο Βενιαμίν Λέσβιος Μικρή Βιβλιοθήκη Διδασκάλων του Γένους (Μ.Β.Δ.Γ.) Χαρτόδετο
2018 Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον ιζ΄αιώνα Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2011 Η δίκη του Γαλιλαίου Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2011 Το γλωσσικό ζήτημα Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 Μέγας Αλέξανδρος Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Ρήγας Βελεστινλής Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Σμύρνη, Μικρασία Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Χαμένες πατρίδες: Σμύρνη Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Χαρτόδετο
2005 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Προσεγγίσεις της νεοελληνικής φιλοσοφίας Βάνιας Χαρτόδετο
2004 Σμύρνη Έφεσος Σκληρόδετο
2003 Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός Βάνιας Χαρτόδετο
2003 Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1997 Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1982 Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 E. Husserl: Η φαινομενολογία και το πέρας της μεταφυσικής Principia Χαρτόδετο
2010 Διαφωτισμοί και θρησκείες Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2009 Ο αδαής φιλόσοφος Πόλις Χαρτόδετο
2007 Η συμβολή των γυναικών σε μια νέα μορφή κοινωνικότητας, 17ος-18ος αιώνας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Armonie de la storia dell'umanità Ακαδημία Αθηνών Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε΄. Το Bυζάντιο και η εν Βασιλεία σύνοδος Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
1998 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 Γνώση Χαρτόδετο
1995 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 Γνώση Χαρτόδετο
1994 Στοιχεία ηθικής Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1993 Η Γαλλική Επανάστασις Τροχαλία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο