Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος : Ένας διπλωμάτης στον Μεσοπόλεμο και στο Έπος του ΄40 Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2019 Ο Βενιαμίν Λέσβιος : Οραματιστής και θεμελιωτής της ελευθερίας των Ελλήνων Συγγραφέας Μικρή Βιβλιοθήκη Διδασκάλων του Γένους (Μ.Β.Δ.Γ.) Χαρτόδετο
2018 Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον ιζ΄αιώνα Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2015 E. Husserl: Η φαινομενολογία και το πέρας της μεταφυσικής Μετάφραση Principia Χαρτόδετο
2014 Armonie de la storia dell'umanità Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η δίκη του Γαλιλαίου Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2011 Το γλωσσικό ζήτημα Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2010 Διαφωτισμοί και θρησκείες : Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά 2009 Μετάφραση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2009 Ο αδαής φιλόσοφος Μετάφραση Πόλις Χαρτόδετο
2009 Μέγας Αλέξανδρος Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές) : Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο: Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2007 Η συμβολή των γυναικών σε μια νέα μορφή κοινωνικότητας, 17ος-18ος αιώνας : Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά, 2006 Μετάφραση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2007 Ρήγας Βελεστινλής : Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Σμύρνη, Μικρασία : Η ακμή, η εκστρατεία, η καταστροφή Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Χαμένες πατρίδες: Σμύρνη : Η μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού Συγγραφέας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Χαρτόδετο
2005 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 : Πρακτικά Δ' διεθνούς συνεδρίου ιστορίας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε΄. Το Bυζάντιο και η εν Βασιλεία σύνοδος : Ιστορικαί μελέται Επιμέλεια Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
2004 Προσεγγίσεις της νεοελληνικής φιλοσοφίας Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2004 Σμύρνη : Η μητρόπουλη του μικρασιατικού ελληνισμού Συγγραφέας Έφεσος Σκληρόδετο
2003 Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός : Από τον διαφωτισμό στον ρομαντισμό Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2003 Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance : 1860-1912 Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1998 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 : Η φιλοσοφία μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, 1876-1922 Ανθολόγος, Επιμέλεια Γνώση Χαρτόδετο
1997 Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 : Ευρωπαϊκές επιδράσεις και προσπάθειες για μια εθνική φιλοσοφία 1828-1875 Ανθολόγος, Επιμέλεια Γνώση Χαρτόδετο
1994 Στοιχεία ηθικής Επιμέλεια Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1993 Η Γαλλική Επανάστασις : Μέρος έκτον Επιμέλεια Τροχαλία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1982 Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες : Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος : Ένας διπλωμάτης στον Μεσοπόλεμο και στο Έπος του ΄40 Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2019 Ο Βενιαμίν Λέσβιος : Οραματιστής και θεμελιωτής της ελευθερίας των Ελλήνων Μικρή Βιβλιοθήκη Διδασκάλων του Γένους (Μ.Β.Δ.Γ.) Χαρτόδετο
2018 Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον ιζ΄αιώνα Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2011 Η δίκη του Γαλιλαίου Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2011 Το γλωσσικό ζήτημα Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 Μέγας Αλέξανδρος Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Ρήγας Βελεστινλής : Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Σμύρνη, Μικρασία : Η ακμή, η εκστρατεία, η καταστροφή Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Χαμένες πατρίδες: Σμύρνη : Η μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Χαρτόδετο
2005 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 : Πρακτικά Δ' διεθνούς συνεδρίου ιστορίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Προσεγγίσεις της νεοελληνικής φιλοσοφίας Βάνιας Χαρτόδετο
2004 Σμύρνη : Η μητρόπουλη του μικρασιατικού ελληνισμού Έφεσος Σκληρόδετο
2003 Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός : Από τον διαφωτισμό στον ρομαντισμό Βάνιας Χαρτόδετο
2003 Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance : 1860-1912 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1997 Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1982 Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες : Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 E. Husserl: Η φαινομενολογία και το πέρας της μεταφυσικής Principia Χαρτόδετο
2010 Διαφωτισμοί και θρησκείες : Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά 2009 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2009 Ο αδαής φιλόσοφος Πόλις Χαρτόδετο
2007 Η συμβολή των γυναικών σε μια νέα μορφή κοινωνικότητας, 17ος-18ος αιώνας : Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά, 2006 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Armonie de la storia dell'umanità Ακαδημία Αθηνών Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε΄. Το Bυζάντιο και η εν Βασιλεία σύνοδος : Ιστορικαί μελέται Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
1998 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 : Η φιλοσοφία μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, 1876-1922 Γνώση Χαρτόδετο
1995 Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922 : Ευρωπαϊκές επιδράσεις και προσπάθειες για μια εθνική φιλοσοφία 1828-1875 Γνώση Χαρτόδετο
1994 Στοιχεία ηθικής Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1993 Η Γαλλική Επανάστασις : Μέρος έκτον Τροχαλία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές) : Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο: Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο