Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία
Κυκλοφορεί
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Γαλλικά || Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 526 γρ., 233 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

- Th. Pentzopoulou - Valalas: "Vers une esterique philosophique du silence"
- G. Gipriani: "Toward an Ethical Hermeneutics for Art and its Theories"
- Z. Antonopoulou - Trechli: "Ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων, ο κάλλιστος κόσμος"
- J. Frere: "Le double lien. Le deux recours heracliteens a l`image"
- E. Moutsopoulos: "Musique et philosophie dans le theatre grec classique"
- E. Moutsopoulos: "De la perxeption a la contemplation du beau dans le "Banquet"de Platon"
- Chr. Polycarpou: "Eudoxean Aesthetics"
- P. Klimatsakis: "Hegel`s Understanding of the Classical Aesthetic Ideal. A Systematic Approach"
- Α. Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη: "Το νόημα της Τέχνης κατά τον Adorno"
- F. Filippi: ""Kunst" und "Techne". Heidegger`s Understanding of Art"
- A. Deligiorgi: "L` imagination chez Heidegger et chez Castoriadis"
- G.- J. Moderno: "Une esthetique de la philosophie chez Deleuze"
- S. Tzitzis: "De l` "anthropos-philos" a la personne-"agape""
- I. Svitzou: "Heraclides of Pontus and his Cosmic Theory: An Innovator or a Revisionist of the Ancient Cosmology"
- M. Protopapas - Marneli: "La conception stoicienne du monde"
- R. Croitoru: "Le "Menon": Un soutien virtuel de la "Metaphysique de moeurs" de Kant."
- Π. Ν. Πανταζάκου: "Περί της προσωκρατικής διανοήσεως"
- Α. Ν. Ζούμπος: "Varia"
- E. Moutsopoulos: "De quelques conceptions preplotiniennes de la nation de participation"
- Ρ. Αργυροπούλου: "La Mothe Le Vayer: Η αρετή των αρχαίων"
- Χ. Φίλη: "Η επίδραση του Kant επί του Hamilton"

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:23:26