Μουτσόπουλος, Ευάγγελος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αριστοτέλης, διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2018 Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον ιζ΄αιώνα Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2017 jus, ars, philosophia et historia Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag : in Verbindung mit Antonello Calore, Photios Katzouros, Jens Petersen, Otto Pfersmann, herausgegeben von Dimitris Charalambis und Charis Papacharalambous Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2016 Πρακτικά Ημερίδων του Ελληνικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Συγγραφέας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2014 Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο - Τόμος 6Α : Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2012-2013 δημοσιευόμενες τη επιμελεία Ι. Στράγγα/Αντ. Χάνου, Χαρ. Παπαχαραλάμπους/Δημ. Πυργάκη/Μ. Τσαπόγα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Η μουσική στο έργο του Πλάτωνος Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
2009 Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Thought, Culture, Action : Studies in the Theory of Values and its Greek Sources Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Vita Contemplativa : Essays in Honor of Professor Dimitrios N. Koutras Πρόλογος Συμμετρία Χαρτόδετο
2006 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία : Αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 L' univers des valeurs, univers de l' homme : Recherches axiologiques Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Επιστημονικό συνέδριο: Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864 - 2004 : Τόμος Α΄: Ιστορία Εισήγηση Βουλή των Ελλήνων Χαρτόδετο
2005 Τύχη - Ανάγκη: Hasard et nécessité dans la philosophie grecque Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 La philosophie de la musique dans le système de Proclus Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Structure, présence et fonctions du "kairos" chez Proclus Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Philosophie de la culture grecque Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Πέτρου Βράιλα - Αρμένη φιλοσοφικά έργα Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Οι αισθητικές κατηγορίες : Εισαγωγή σε μιαν αξιολόγηση του αισθητικού αντικειμένου Συγγραφέας Αρσενίδης Χαρτόδετο
1989 Η αισθητική του Johannes Brahms : Φαινομενολογική εισαγωγή στην φιλοσοφία της μουσικής Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1984 Φιλοσοφία της καιρικότητος Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1983 Αναφορά στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αριστοτέλης, διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2017 jus, ars, philosophia et historia Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag : in Verbindung mit Antonello Calore, Photios Katzouros, Jens Petersen, Otto Pfersmann, herausgegeben von Dimitris Charalambis und Charis Papacharalambous Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2016 Πρακτικά Ημερίδων του Ελληνικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2014 Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο - Τόμος 6Α : Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2012-2013 δημοσιευόμενες τη επιμελεία Ι. Στράγγα/Αντ. Χάνου, Χαρ. Παπαχαραλάμπους/Δημ. Πυργάκη/Μ. Τσαπόγα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Η μουσική στο έργο του Πλάτωνος Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
2009 Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Thought, Culture, Action : Studies in the Theory of Values and its Greek Sources Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία : Αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 L' univers des valeurs, univers de l' homme : Recherches axiologiques Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Τύχη - Ανάγκη: Hasard et nécessité dans la philosophie grecque Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 La philosophie de la musique dans le système de Proclus Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Structure, présence et fonctions du "kairos" chez Proclus Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Philosophie de la culture grecque Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Οι αισθητικές κατηγορίες : Εισαγωγή σε μιαν αξιολόγηση του αισθητικού αντικειμένου Αρσενίδης Χαρτόδετο
1989 Η αισθητική του Johannes Brahms : Φαινομενολογική εισαγωγή στην φιλοσοφία της μουσικής Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1984 Φιλοσοφία της καιρικότητος Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1983 Αναφορά στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο Ευθύνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αριστοτέλης, διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2018 Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον ιζ΄αιώνα Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2009 Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Πέτρου Βράιλα - Αρμένη φιλοσοφικά έργα Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Vita Contemplativa : Essays in Honor of Professor Dimitrios N. Koutras Πρόλογος Συμμετρία Χαρτόδετο
2005 Επιστημονικό συνέδριο: Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864 - 2004 : Τόμος Α΄: Ιστορία Εισήγηση Βουλή των Ελλήνων Χαρτόδετο