Αραποπούλου, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ζητήματα γλωσσικής αλλαγής Επιμέλεια Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2009 Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Επιμέλεια Ζήτη Χαρτόδετο
2007 Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια Μετάφραση Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2006 Γλώσσα, γένος, φύλο Συγγραφέας Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2006 Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση Μετάφραση Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ' Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Γ'. Κατά Φιλίππου Δ'. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών. Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί ειρήνης. Κατά Φιλίππου Β'. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω. Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: Ελληνικές πρωτοβουλίες Επιμέλεια Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2004 Γ' Φιλιππικός. Δ' Φιλιππικός. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών Μετάφραση Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της Επιμέλεια Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2003 Περί της Ειρήνης. Β' Φιλιππικός. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω Μετάφραση Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Πρακτικές γραμματισμού Μετάφραση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Κατά Φιλίππου Α΄. Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη Επιμέλεια Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
1995 Εισαγωγή στη γλωσσολογία Μετάφραση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Γλώσσα, γένος, φύλο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2006 Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ' Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Γ'. Κατά Φιλίππου Δ'. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί ειρήνης. Κατά Φιλίππου Β'. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Γ' Φιλιππικός. Δ' Φιλιππικός. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Περί της Ειρήνης. Β' Φιλιππικός. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Πρακτικές γραμματισμού Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Κατά Φιλίππου Α΄. Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. Ζήτρος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1995 Εισαγωγή στη γλωσσολογία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ζητήματα γλωσσικής αλλαγής Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2009 Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Ζήτη Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ' Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Γ'. Κατά Φιλίππου Δ'. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί ειρήνης. Κατά Φιλίππου Β'. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: Ελληνικές πρωτοβουλίες Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2003 Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
2002 Κατά Φιλίππου Α΄. Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. Ζήτρος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα