Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-398-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 138.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1264 σελ.

Add: 2021-06-28 19:54:06 - Upd: 2024-01-09 13:06:33