Σπυρίδωνος, Αλέξανδρος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Το Δίκαιο της Μίσθωσης : Κατ' άρθρο ερμηνεία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Το Δίκαιο της Μίσθωσης : Κατ' άρθρο ερμηνεία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 495-1054 & ΕισΝΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μισθώσεις Ακινήτων : 2η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων ΕλλήνωνΔικονομολόγων : Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η Διαιρεμένη Ιδιοκτησία : Κατ'άρθρον ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Η Διαιρεμένη Ιδιοκτησία : Κατ'άρθρον ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας : Νομοθεσία-Νομολογία-Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Μισθώσεις Ακινήτων : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονα ζητήματα Δικαίου Ακινήτων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία : Υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης. 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας, Καρδίτσα 7-10 Σεπτεμβρίου 2017 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία : 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων - Βόλος 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τα Δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τα Δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το Νέο Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το Νέο Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Το Δίκαιο της Μίσθωσης : Κατ' άρθρο ερμηνεία Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Το Δίκαιο της Μίσθωσης : Κατ' άρθρο ερμηνεία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 495-1054 & ΕισΝΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Μισθώσεις Ακινήτων : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων ΕλλήνωνΔικονομολόγων : Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η Διαιρεμένη Ιδιοκτησία : Κατ'άρθρον ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Η Διαιρεμένη Ιδιοκτησία : Κατ'άρθρον ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας : Νομοθεσία-Νομολογία-Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Μισθώσεις Ακινήτων : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονα ζητήματα Δικαίου Ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία : Υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης. 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας, Καρδίτσα 7-10 Σεπτεμβρίου 2017 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία : 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων - Βόλος 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τα Δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τα Δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το Νέο Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το Νέο Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο