Η ίδρυση της ΑΕ
Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-966-4
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
264 σελ.