Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019
Σετ προϊόντων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-38-1
Astbooks, 2/2019
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Σετ προϊόντων, Σετ προϊόντων
Σύντομη περιγραφή
Αναλύσεις ανά κωδικό Πρακτικές εφαρμογές Παραδείγματα
Περιγραφή

Α’ ΤΟΜΟΣ

Ο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019» όλες Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2 περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα.

Β’ ΤΟΜΟΣ

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης και του Εντύπου Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.


Σχετιζόμενα προϊόντα