ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Πλαστάρας Γρηγόριος Β.)
  •  
  • Εκδόσεις ΟΤΑΝ: 28 τίτλοι
Διεύθυνση
Στουρνάρη 23
10682 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3800259
Fax
210 3825940
Email
info@ekdoseisotan.gr