Χρήστος Καραμπάτος - Γερμανικές Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
  •  
  • Χρήστος Καραμπάτος - Γερμανικές Εκδόσεις: 175 τίτλοι
Διεύθυνση
Πεντέλης 31Α
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο
210 6007803-4
Fax
210 6004288
Email
hueber@karabatos.gr