• Χρήστος Καραμπάτος - Γερμανικές Εκδόσεις: 162 τίτλοι
Διεύθυνση
Πεντέλης 31Α,
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο
210 6007803-4
Fax
210 6004288
Email
hueber@karabatos.gr