Στρατηγικές Εκδόσεις
  •  
  • Στρατηγικές Εκδόσεις: 71 τίτλοι
Διεύθυνση
Λόντου 6Α
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3822793 , 210 3836042
Fax
210 3823370
Email
info@strategicpublications.gr