Κοινωνία των (δε)κάτων
  • Κοινωνία των (δε)κάτων: 48 τίτλοι
Διεύθυνση
Ηρακλείτου 6,
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3623792
Fax
210 3623792
Email
info@dekata.gr
Website
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες