Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
  •  
  • Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: 53 τίτλοι
Διεύθυνση
Εθνικής Αμύνης 4
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 271195 , 2310 260150
Fax
2310 271501
Email
ems@ems.gr
Website