• Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: 53 τίτλοι
Διεύθυνση
Εθνικής Αμύνης 4,
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 271195 , 2310 260150
Fax
2310 271501
Email
ems@ems.gr