Εταιρία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ν.Π.Ι.Δ.
  •  
  • Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 95 εγγραφές
Διεύθυνση
Εγνατίας 156
540 06 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 891743 , 2310 891741
Fax
2310 891731
Email
uompress@uom.gr