Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Θεσμική αρχιτεκτονική, νομοθετική διαδικασία και η πρόκληση της ευρωπαϊκής οπτικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5196-43-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 240 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο προτείνει τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ερευνητικής και κριτικής δημοσιογραφίας για την Ε.Ε. και αναλύει πως και γιατί είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας "ευρωπαϊκής οπτικής" που φωτίζει την πολύπλοκη πολιτική, οικονομική και κοινωνική διασύνδεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις αιτιότητες και επιδράσεις της υπερεθνικής πολιτικής και και οινομικής λειτουργίας της Ε.Ε. 


Add: 2020-04-29 12:40:13 - Upd: 2020-08-24 15:38:36