Καλλονιάτης Χρήστος Σπ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αναδυόμενες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2020 Η Γλώσσα προγραμματισμού PYTHON : Μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις Επιστημονική επιμέλεια Δίσιγμα Χαρτόδετο
2018 ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ : Ο κόσμος μας ; Quo Vadis ? Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2016 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη : Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αναδυόμενες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2018 ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ : Ο κόσμος μας ; Quo Vadis ? Διάδραση Χαρτόδετο
2016 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη : Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις Διάδραση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Η Γλώσσα προγραμματισμού PYTHON : Μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις Δίσιγμα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα