Χριστοδούλου, Νικόλας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Sorbonne C2: La Pratique de l'examen : Livre du professeur Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2018 Sorbonne C2: La Pratique de l'examen : La pratique de l'examen Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2017 La synthèse pour le FOU: Corrigés : Français sur Objectifs Universitaires - Niveau C1 Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2017 La synthèse pour le FOU : Français sur Objectifs Universitaires - Niveau C1 Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 oral : Annales Grèce (2005-2013) Corrigés Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 oral: Préparation à l'examen : Annales 2005 - 2013 Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 oral : Annales Grèce 2005-2013 Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 écrit : Annales Grèce (2005-2013) Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 écrit: Préparation à l'examen : Annales 2005 - 2013, Préparation à l'examen, Livret de corriges Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2014 Objectif Sorbonne C1 : Certificat pratique de langue française de Paris-Sorbonne Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2014 Objectif Sorbonne C1: Livre du professeur : Certificat pratique de langue française de Paris-Sorbonne Συγγραφέας Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2008 Atout Sorbonne B2 Oral Συγγραφέας Kauffmann Χαρτόδετο
2008 Atout Sorbonne B2 Oral: Corrigés Συγγραφέας Kauffmann Χαρτόδετο
2007 Atout Sorbonne C2 : Corrigés Συγγραφέας Kauffmann Χαρτόδετο
2007 Atout Sorbonne C2 Συγγραφέας Kauffmann Χαρτόδετο
2006 Atout Dalf C2 Écrit : Cadre Européen commun de référence Συγγραφέας Kauffmann Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Le DELF point par point unite A1 Συγγραφέας Opera Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Sorbonne C2: La Pratique de l'examen : Livre du professeur Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2018 Sorbonne C2: La Pratique de l'examen : La pratique de l'examen Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2017 La synthèse pour le FOU: Corrigés : Français sur Objectifs Universitaires - Niveau C1 Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2017 La synthèse pour le FOU : Français sur Objectifs Universitaires - Niveau C1 Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 oral : Annales Grèce (2005-2013) Corrigés Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 oral: Préparation à l'examen : Annales 2005 - 2013 Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 oral : Annales Grèce 2005-2013 Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 écrit : Annales Grèce (2005-2013) Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2016 La pratique de l’examen Dalf C2 écrit: Préparation à l'examen : Annales 2005 - 2013, Préparation à l'examen, Livret de corriges Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2014 Objectif Sorbonne C1 : Certificat pratique de langue française de Paris-Sorbonne Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2014 Objectif Sorbonne C1: Livre du professeur : Certificat pratique de langue française de Paris-Sorbonne Le Livre Ouvert Χαρτόδετο
2008 Atout Sorbonne B2 Oral Kauffmann Χαρτόδετο
2008 Atout Sorbonne B2 Oral: Corrigés Kauffmann Χαρτόδετο
2007 Atout Sorbonne C2 : Corrigés Kauffmann Χαρτόδετο
2007 Atout Sorbonne C2 Kauffmann Χαρτόδετο
2006 Atout Dalf C2 Écrit : Cadre Européen commun de référence Kauffmann Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Le DELF point par point unite A1 Opera Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα