Χριστοδούλου, Δημήτριος Φ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Αντασφάλιση : Ο θεσμός και η σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Θαλάσσια Ασφάλεια : 9ο Διεθνές Συνέδριο Νατικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα : "Παίγνιο" και "συναλλαγή" στις "επενδυτικές" συμβάσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η προσυμβατική δήλωση στο ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 2496/1997 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 The International Safety Management (ISM) Code and the Rule of Attribution in Corporate Criminal Responsiblility under English Law Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 The Single Ship Company : The Legal Consequences from its Use and the Protection of its Creditors Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Αντασφάλιση : Ο θεσμός και η σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Θαλάσσια Ασφάλεια : 9ο Διεθνές Συνέδριο Νατικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα : "Παίγνιο" και "συναλλαγή" στις "επενδυτικές" συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η προσυμβατική δήλωση στο ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 2496/1997 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 The International Safety Management (ISM) Code and the Rule of Attribution in Corporate Criminal Responsiblility under English Law Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 The Single Ship Company : The Legal Consequences from its Use and the Protection of its Creditors Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα