Τεπέρογλου, Αφροδίτη
Teperoglou, Afroditi
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα : Εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής: Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής : Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εμείς και οι άλλοι : Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις : Αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές της Ελλάδας , Τόμος Β' Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1998 Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις : Περιοχή της πρωτεύουσας Τόμος Α' Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1996 Γήρανση και κοινωνία : Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου ΕΚΚΕ Επιμέλεια κειμένου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1990 Αξιολόγηση της προσφοράς των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων : Έρευνα στα μέλη των ΚΑΠΗ Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1984 Παράδοση και νεωτερικότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας : Μεταβαλλόμενα σχήματα Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα : Εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής: Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής : Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εμείς και οι άλλοι : Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις : Αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές της Ελλάδας , Τόμος Β' Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1998 Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις : Περιοχή της πρωτεύουσας Τόμος Α' Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1990 Αξιολόγηση της προσφοράς των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων : Έρευνα στα μέλη των ΚΑΠΗ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1984 Παράδοση και νεωτερικότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας : Μεταβαλλόμενα σχήματα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Γήρανση και κοινωνία : Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου ΕΚΚΕ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα