Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις
Περιοχή της πρωτεύουσας Τόμος Α'
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7093-62-2
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 131 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

Την τελευταία εικοσαετία έχει ενταθεί σημαντικά η στροφή του ενδιαφέροντος των σύγχρονων κοινωνιών προς τους νέους, οι οποίοι γίνονται ολοένα και περισσότερο το επίκεντρο της προσοχής και το αντικείμενο πολυάριθμων μελετών, σε μια προσπάθεια κατανόησης του τρόπου ζωής τους και διείσδυσης στα ειδικά προβλήματα που τους απασχολούν. Στην Ελλάδα, όπου πολλή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια για τα προβλήματα των νέων, δεν είχε ώς πρόσφατα επιχειρηθεί συστηματική κοινωνιολογική διερεύνηση του θέματος, με αποτέλεσμα η πολιτική στον τομέα αυτό, βασισμένη στην εμπειρία και στη διαίσθηση, να περιορίζεται σε αποσπασματικές ενέργειες. (...) Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, δηλαδή μια πλατιά ομάδα ηλικιών, η οποία, επειδή ακριβώς αναφέρεται σ` εκείνη τη μεταβατική περίοδο της ζωής του ανθρώπου που υφίσταται πολλές και καθοριστικές αλλαγές, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά συγχρόνως και ποικίλα προβλήματα. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης
Πρόλογος
1. Ιστορικό της έρευνας
2. Μεθοδολογία της έρευνας
3. Εισαγωγικό σημείωμα
4. Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
5. Ελεύθερος χρόνος
6. Διαπροσωπικές σχέσεις
7. Αξίες
Παράρτημα
Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ελεύθερος χρόνος
Διαπροσωπικές σχέσεις
Αξίες

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-03-01 09:40:04