Σταμάτης, Γεώργιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ποίηση σε δίσεκτους χρόνους Μετάφραση, Εισαγωγή, Σχόλια Andy's Publishers Χαρτόδετο
2020 Τέχνη και Υπερβατικότητα στον Παπαδιαμάντη Συγγραφέας Andy's Publishers Χαρτόδετο
2018 Ζητήματα μαρξιστικής θεωρίας Συγγραφέας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2017 Επτά Αμαρτήματα και Πέντε Δυσκολίες : Δίγλωσση Έκδοση Μετάφραση ΚΨΜ Βιβλίο άλλου δεσίματος
2017 Του λιναριού τα πάθη : Γερμανοί και γερμανόφωνοι ποιητές στα χέρια Ελλήνων μεταφραστών Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2016 Συμπεράσματα από την έριδα των δυο Cambridges για το κεφάλαιο : Και συγχρόνως μια κριτική της νεοκλασικής και της νεορικαρδιανής οικονομικής θεωρίας Συγγραφέας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2016 Τρίστιχα για την αγάπη : και άλλα ποιήμητα Μετάφραση Ερατώ Χαρτόδετο
2015 Ο δρόμος για το μνημόνιο : Οικονομική και κοινωνική συγκυρία 2007-2009 Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2013 Ελλείμματα και χρέος, μνημόνιο και κρίση Συγγραφέας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2009 Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2009 Η έννοια του πολιτικού Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2008 Ο νεοφιλελεύθερος εναγκαλισμός του πανεπιστημίου Συγγραφέας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2007 Essays in Economic Theory : In honor of Professor Theofanis Benos Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2007 Περί νεοφιλελευθερισμού Συγγραφέας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2002 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2000 Η εντός ΟΝΕ εποχή : Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ, δραχμή, χρηματιστήριο Συγγραφέας Στάχυ Χαρτόδετο
2000 Ποσοστό κέρδους, αξία και τιμές παραγωγής Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 ΟΝΕ και νεοφιλελεύθερη πολιτική Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 Οικονομική και Νομισματική Ένωση : Μια εναλλακτική προσέγγιση: Πρακτικά συνεδρίου του Espace Marx (Χώρου Μαρξ), Θεσσαλονίκη 27-28 Φεβρουαρίου 1999 Συγγραφέας Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1998 Υπεραξία και κέρδος Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Θεωρία της αξίας και της υπεραξίας Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Τρία κείμενα για τη θεωρία της αξίας Μετάφραση Κριτική Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στο παραγωγή εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων του Piero Sraffa : Παρουσίαση και κριτική της νεορικαρδιανής θεωρίας Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1997 Οικονομικά μαργκινάλια Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1997 Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο κόστος παραγωγής : Βασισμένη στον πίνακα εισροών - εκροών της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1988 Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1996 Η παραγωγή και η κατανομή του εισοδήματος Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
1996 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1996 Για μια κριτική των κοινωνικών επιστημών Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
1995 Προβλήματα θεωρίας γραμμικών συστημάτων παραγωγής : Γραμμικά συστήματα και θεωρία της αξίας Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1995 Προβλήματα θεωρίας γραμμικών συστημάτων παραγωγής : Βασικά ζητήματα Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1994 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1993 Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
1993 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1993 Τεχνολογική εξέλιξη και ποσοστό κέρδους στον Marx Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1992 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1992 Αναπαραγωγή, εισοδηματικό κύκλωμα και εθνικοί λογαριασμοί : Μια εισαγωγή στην πολιτική οικονομία Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1992 Ο Sraffa και η σχέση του με τον Ricardo και τον Marx Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1992 Συμβολή στην κριτική της νεορικαρδιανής και νεοκλασικής θεωρίας Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1991 Εμπόρευμα και χρήμα Μετάφραση Κριτική Χαρτόδετο
1991 Νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία : Παρουσίαση και κριτική Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1990 Για την παραγωγική και μη παραγωγική εργασία Μετάφραση, Επιμέλεια Εξάντας Χαρτόδετο
1990 Οικονομική κρίση και κρατική πολιτική : Η νεοφιλελεύθερη - συντηρητική στροφή στην Ελλάδα σήμερα Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
1990 Προβλήματα μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1989 Αξία και υπεραξία Εισαγωγή, Εισήγηση Κριτική Χαρτόδετο
1988 Σχέδιο και αγορά στις σοσιαλιστικές οικονομίες Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1988 Θεωρίες για τις οικονομικές κρίσεις Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
1986 Προβλήματα μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας Συγγραφέας Οδυσσέας Χαρτόδετο
1985 Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία : Στοιχεία νεοκλασσικής μικροοικονομικής θεωρίας - Παρουσίαση και κριτική Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Η κρατική διαχείριση της σημερινής οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Τέχνη και Υπερβατικότητα στον Παπαδιαμάντη Andy's Publishers Χαρτόδετο
2018 Ζητήματα μαρξιστικής θεωρίας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2017 Του λιναριού τα πάθη : Γερμανοί και γερμανόφωνοι ποιητές στα χέρια Ελλήνων μεταφραστών Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2016 Συμπεράσματα από την έριδα των δυο Cambridges για το κεφάλαιο : Και συγχρόνως μια κριτική της νεοκλασικής και της νεορικαρδιανής οικονομικής θεωρίας ΚΨΜ Χαρτόδετο
2015 Ο δρόμος για το μνημόνιο : Οικονομική και κοινωνική συγκυρία 2007-2009 Νήσος Χαρτόδετο
2013 Ελλείμματα και χρέος, μνημόνιο και κρίση ΚΨΜ Χαρτόδετο
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2009 Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού Κριτική Χαρτόδετο
2009 Η έννοια του πολιτικού Κριτική Χαρτόδετο
2008 Ο νεοφιλελεύθερος εναγκαλισμός του πανεπιστημίου ΚΨΜ Χαρτόδετο
2007 Essays in Economic Theory : In honor of Professor Theofanis Benos Κριτική Χαρτόδετο
2007 Περί νεοφιλελευθερισμού ΚΨΜ Χαρτόδετο
2002 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Κριτική Χαρτόδετο
2000 Η εντός ΟΝΕ εποχή : Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ, δραχμή, χρηματιστήριο Στάχυ Χαρτόδετο
2000 Ποσοστό κέρδους, αξία και τιμές παραγωγής Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 ΟΝΕ και νεοφιλελεύθερη πολιτική Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 Οικονομική και Νομισματική Ένωση : Μια εναλλακτική προσέγγιση: Πρακτικά συνεδρίου του Espace Marx (Χώρου Μαρξ), Θεσσαλονίκη 27-28 Φεβρουαρίου 1999 Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1998 Υπεραξία και κέρδος Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Θεωρία της αξίας και της υπεραξίας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στο παραγωγή εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων του Piero Sraffa : Παρουσίαση και κριτική της νεορικαρδιανής θεωρίας Κριτική Χαρτόδετο
1997 Οικονομικά μαργκινάλια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Κριτική Χαρτόδετο
1997 Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο κόστος παραγωγής : Βασισμένη στον πίνακα εισροών - εκροών της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1988 Κριτική Χαρτόδετο
1996 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Κριτική Χαρτόδετο
1996 Για μια κριτική των κοινωνικών επιστημών Κριτική Χαρτόδετο
1995 Προβλήματα θεωρίας γραμμικών συστημάτων παραγωγής : Γραμμικά συστήματα και θεωρία της αξίας Κριτική Χαρτόδετο
1995 Προβλήματα θεωρίας γραμμικών συστημάτων παραγωγής : Βασικά ζητήματα Κριτική Χαρτόδετο
1994 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Κριτική Χαρτόδετο
1993 Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης Κριτική Χαρτόδετο
1993 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Κριτική Χαρτόδετο
1993 Τεχνολογική εξέλιξη και ποσοστό κέρδους στον Marx Κριτική Χαρτόδετο
1992 Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής Κριτική Χαρτόδετο
1992 Αναπαραγωγή, εισοδηματικό κύκλωμα και εθνικοί λογαριασμοί : Μια εισαγωγή στην πολιτική οικονομία Κριτική Χαρτόδετο
1992 Ο Sraffa και η σχέση του με τον Ricardo και τον Marx Κριτική Χαρτόδετο
1992 Συμβολή στην κριτική της νεορικαρδιανής και νεοκλασικής θεωρίας Κριτική Χαρτόδετο
1991 Νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία : Παρουσίαση και κριτική Κριτική Χαρτόδετο
1990 Προβλήματα μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας Κριτική Χαρτόδετο
1988 Σχέδιο και αγορά στις σοσιαλιστικές οικονομίες Κριτική Χαρτόδετο
1986 Προβλήματα μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας Οδυσσέας Χαρτόδετο
1985 Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία : Στοιχεία νεοκλασσικής μικροοικονομικής θεωρίας - Παρουσίαση και κριτική Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Η κρατική διαχείριση της σημερινής οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ποίηση σε δίσεκτους χρόνους Andy's Publishers Χαρτόδετο
2017 Επτά Αμαρτήματα και Πέντε Δυσκολίες : Δίγλωσση Έκδοση ΚΨΜ Βιβλίο άλλου δεσίματος
2016 Τρίστιχα για την αγάπη : και άλλα ποιήμητα Ερατώ Χαρτόδετο
1998 Τρία κείμενα για τη θεωρία της αξίας Κριτική Χαρτόδετο
1991 Εμπόρευμα και χρήμα Κριτική Χαρτόδετο
1990 Για την παραγωγική και μη παραγωγική εργασία Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Η παραγωγή και η κατανομή του εισοδήματος Κριτική Χαρτόδετο
1996 Για μια κριτική των κοινωνικών επιστημών Κριτική Χαρτόδετο
1990 Για την παραγωγική και μη παραγωγική εργασία Εξάντας Χαρτόδετο
1990 Οικονομική κρίση και κρατική πολιτική : Η νεοφιλελεύθερη - συντηρητική στροφή στην Ελλάδα σήμερα Κριτική Χαρτόδετο
1988 Θεωρίες για τις οικονομικές κρίσεις Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1989 Αξία και υπεραξία Εισαγωγή, Εισήγηση Κριτική Χαρτόδετο