Σελλά - Μάζη, Ελένη
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Contemporary Geopolitcal Readings of the Wider Middle East: Security, Economy, Politics, Culture Συγγραφέας Εκδόσεις Λειμών Χαρτόδετο
2016 Διγλωσσία, Εθνική Ταυτότητα και Μειονοτικές Γλώσσες Συγγραφέας Εκδόσεις Λειμών Χαρτόδετο
2015 Γλωσσική Παιδεία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η διαχρονική συμβολή της ελληνικής σε άλλες γλώσσες Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Η διαχρονική συμβολή της ελληνικής σε άλλες γλώσσες Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
2004 Μειονότητες στην Ελλάδα Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2004 Στοιχεία αντιπαραβολικής γραμματικής ελληνικής-τουρκικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
2001 Διγλωσσία και κοινωνία Συγγραφέας Προσκήνιο Χαρτόδετο
1999 La minorité musulmane turcophone de Grèce Συγγραφέας Τροχαλία Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Contemporary Geopolitcal Readings of the Wider Middle East: Security, Economy, Politics, Culture Εκδόσεις Λειμών Χαρτόδετο
2016 Διγλωσσία, Εθνική Ταυτότητα και Μειονοτικές Γλώσσες Εκδόσεις Λειμών Χαρτόδετο
2015 Γλωσσική Παιδεία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η διαχρονική συμβολή της ελληνικής σε άλλες γλώσσες Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Η διαχρονική συμβολή της ελληνικής σε άλλες γλώσσες Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης Έλλην Χαρτόδετο
2004 Στοιχεία αντιπαραβολικής γραμματικής ελληνικής-τουρκικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης Έλλην Χαρτόδετο
2001 Διγλωσσία και κοινωνία Προσκήνιο Χαρτόδετο
1999 La minorité musulmane turcophone de Grèce Τροχαλία Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Μειονότητες στην Ελλάδα Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο