Γλωσσική Παιδεία
35 μελέτες αφιερωμένες στον Καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1678-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 530 σελ.
Περιγραφή

Πρόλογος του επιμελητή || Βιογραφικό σημείωμα-Εργογραφία Ναπολέοντος Μήτση || Λόγια, δεσμά και πλούτη: για τα ετερόκλιτα
στη νεοελληνική κλίση || Μορφολογικά του ουσιαστικού στη νέα ελληνική || Ονόματα και ψευτο-ονόματα (παρατσούκλια και ψευδώνυμα) στη λογοτεχνία: όταν η κλήση συναντά την κλίση || Συνθετικοπαραγωγικήεπαναφορά σε αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά κείμενα (πεζά και ποιητικά) || Η μεταγραφή ξένων κυρίων ονομάτων στην ελληνική γλώσσα: όψεις της διαχείρισης ενός γλωσσικού και κοινωνιογλωσσικού ζητήματος || Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Λύκειο: δείκτες ασυνέχειας και ασυνέπειας της εκπαιδευτικής πολιτικής || Επικοινωνιακή προσέγγιση κειμένων στην εφηβική ηλικία || Παραγωγή γραπτού λόγου - μια διδακτική πρόταση
για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου || τοπικό και διεθνές στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: οι κρίσιμες δεκαετίες 1970-1980 ||
Διαλογικότητα, πολυφωνία, γραμματική και ανάγνωση στο σχολείο: η Κριτική Ανάλυση Λόγου στην παιδαγωγική πράξη || Εφαρμοσμένη γλωσσολογία: αξιοποίηση φωνητικών-φωνολογικών εννοιών στη διδασκαλία της γλώσσας || Η φωνολογική επίγνωση και η συμβολή της στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης || Οι σχολικές γραμματικές προτείνουν τη διδακτική αξιοποίησή τους || Μια γλωσσική προσέγγιση του «πόνου» στη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας || Η αξιοποίηση των τΠΕ στη διδασκαλία του λεξιλογίου: προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της λεξιλογικής διδασκαλίας με τη χρήση στρατηγικών που υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες || Προς μια κειμενοκεντρική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος || Αξιολόγηση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των μαθητών στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ισχύοντος διδακτικού υλικού για το γλωσσικό μάθημα || Η ορθογραφία στην ελληνική εκπαίδευση: προβληματισμοί και προτάσεις || Με πρόσχημα την αντικειμενικότητα: προβλήματα στη χρήση των τεστ γλωσσομάθειας ως κριτηρίου για την πολιτογράφηση των μεταναστών/-ριών και η απαίτηση για κοινωνιογλωσσολογική έρευνα || Γλωσσική πολιτική για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: εισαγωγικές παρατηρήσεις || Μια άλλη άποψη για τη διδασκαλία της άποψης; || μος
Εφαρμοσμένη γνωστική γλωσσολογία και διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας || «Επι-μένοντας ελληνικά»: ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες || Τα λάθη στη μετάφραση ως μηχανισμός κατάκτησης
της ξένης γλώσσας: η διδασκαλία της τουρκικής σε ελληνόφωνους ομιλητές || Μαθαίνοντας με μαθητές ρομά: εμπειρίες γραμματισμού || Διγλωσσία και εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη και στην κοινωνική δράση || Η μεθοριακότητα σε ένα λαϊκό δρώμενο: το παράδειγμα του «Πανάρατου» στην Αμφιλοχία || Διαπολιτισμική μάθηση στα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου: κριτικές επισημάνσεις || Στρατηγικές λόγου στη διαφήμιση: η γυναικεία εικόνα || Μετοικεσία, γλώσσα και ταυτότητα στο έργο του Βασίλη Αλεξάκη || Ο λαϊκός πολιτισμός ως δίαυλος προσέγγισης και αποδοχής της υπαρκτής ετερότητας στον χώρο του σχολείου || Γλώσσα και ποίηση: η συμβολή της υφογλωσσολογίας στη διδασκαλία της ποίησης || Για μια διερευνητική «εν θεάτρω» γλωσσική διδασκαλία και μάθηση || Κριτικές αναγνώσεις της λογοτεχνίας - Λογοτεχνική διδασκαλία και κριτικός γραμματισμός || Η ελληνική γλώσσα στο διαδίκτυο: μελέτη περίπτωσης
μιας γλωσσικής στήλης σε ενημερωτική ιστοσελίδα || Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων


Add: 2015-03-13 07:33:06 - Upd: 2023-08-03 09:50:00