Ράσης, Σπύρος Π., 1945-2010
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 CineScience : Ο κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Ματιές στην ιστορία των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών : Πώς η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικού ελέγχου και ρύθμισης κοινωνικών δομών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006 Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αμερικανική εμπειρία Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2006 Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης : Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2005 Πολιτισμός και εκπαίδευση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο : 8ος αιώνας π.Χ. - 4ος αιώνας μ.Χ. Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2004 Τα πανεπιστήμια χθες και σήμερα : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αγγλοσαξονική εμπειρία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 Παλιννόστηση και ένταξη : Η εκπαίδευση ως βασικός παράγοντας ομαλής ένταξης των παλιννοστούντων Ελληνοποντίων στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
1994 Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
1994 Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
1993 Εκπαίδευση και εξουσία Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
1988 Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αμερικανική εμπειρία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
1986 Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
1986 Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράμσι Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 CineScience : Ο κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Ματιές στην ιστορία των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών : Πώς η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικού ελέγχου και ρύθμισης κοινωνικών δομών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αμερικανική εμπειρία Επίκεντρο Χαρτόδετο
2004 Τα πανεπιστήμια χθες και σήμερα : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αγγλοσαξονική εμπειρία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1988 Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αμερικανική εμπειρία Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Πολιτισμός και εκπαίδευση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο : 8ος αιώνας π.Χ. - 4ος αιώνας μ.Χ. Κριτική Χαρτόδετο
1999 Παλιννόστηση και ένταξη : Η εκπαίδευση ως βασικός παράγοντας ομαλής ένταξης των παλιννοστούντων Ελληνοποντίων στην Ελλάδα Παρατηρητής Χαρτόδετο
1994 Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Παρατηρητής Χαρτόδετο
1994 Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Παρατηρητής Χαρτόδετο
1993 Εκπαίδευση και εξουσία Παρατηρητής Χαρτόδετο
1988 Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση : Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης: Η αμερικανική εμπειρία Παρατηρητής Χαρτόδετο
1986 Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα Παρατηρητής Χαρτόδετο
1986 Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράμσι Παρατηρητής Χαρτόδετο
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης : Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο