Ματιές στην ιστορία των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών
Πώς η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικού ελέγχου και ρύθμισης κοινωνικών δομών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2547-1
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 6/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 727 γρ, 420 σελ.
Περιγραφή

Εκκινώντας από τον κλονισμό της εμπιστοσύνης μιας ολόκληρης κοινωνίας απέναντι στον εκπαιδευτικό θεσμό - με αιχμή του δόρατος την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - τον οποίο προκάλεσε εν μέρει η αυτοδιάβρωση του κύρους και της αξιοπιστίας του λόγω της διάψευσης των ελπίδων και εξαιτίας των ανεκπλήρωτων προσδοκιών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών, που καλλιέργησε, ο συγγραφέας διερευνά σε μια σειρά μελετών του, οι οποίες καλύπτουν χρονικά το διάστημα μιας εικοσιπενταετίας, το ρόλο και τη λειτουργία της Εκπαίδευσης στη μακρά της πορεία αναζητώντας απαντήσεις στα κομβικά ερωτήματα `πως/ γιατί δημιουργήθηκε`, `ποιος ωφελείται, τελικά και τι απ` αυτή`. Βασικοί του στόχοι, μέσα από την κατάθεση των ευρημάτων του, να απομυθοποιηθεί η ευρέως διαδεδομένη άποψη περί του α-πολιτικού χαρακτήρα της και να αποκαλυφθεί η αυθεντική της φύση ως πεδίου πολιτικο-ιδεολογικής διαπάλης και ως προϊόντος σύγκρουσης κι αλληλεπίδρασης διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων με στόχο την εξασφάλιση της ισχύος και την κατάκτηση της ηγεμονίας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ευχές του Γιώργου Κόκκινου ως μότο
Πρόλογος του Σήφη Μπουζάκη
Εισαγωγή της Επιμελήτριας
Χριστιανοί και Μαρξιστές σε αναζήτηση του Ανθρώπου: η ιστορική διάσταση ενός Διαλόγου
1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Κοινωνική διάσταση και κοινωνιολογική σύλληψη της σύγχρονης Εκπαίδευσης - Επιστημονικές τάσεις και θεωρίες οι οποίες την καθορίζουν αλλά και την ερμηνεύουν ως κοινωνικό θεσμό και κρατικό μηχανισμό
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Η διαδρομή των Κλασικών Σπουδών στην Εκπαίδευση του Δυτικού κόσμου από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα: Η Ανθρωπιστική Παιδεία ως βαρόμετρο κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών και πολιτισμικών τάσεων
3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην υπηρεσία του καπιταλιστικού κράτους. Μεταφορά των αρχών και των πορισμάτων τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή, με στόχο την πολιτική πειθάρχηση και τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης
4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Η μετεξέλιξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Δυτικό κόσμο: Από την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και την παροχή παιδείας στην οικονομικο-πολιτική υποταγή και την εργαλειοποίηση της γνώσης