Πορφύριος ο Τύριος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Περί αποχής εμψύχων Συγγραφέας Ευτοπία Χαρτόδετο
2005 Περί αποχής εμψύχων : Λόγος προς τον Φίρμο Καστρίκιο: Ακρεοφαγία: Παράδοση, ιεροί και θεολογικοί κανόνες Συγγραφέας Πύρινος Κόσμος Χαρτόδετο
2001 Πυθαγόρου βίος Συγγραφέας Κατάρτι Χαρτόδετο
2000 Κατά χριστιανών : Τα ευρισκόμενα Συγγραφέας Θύραθεν Χαρτόδετο
2000 Περί αγαλμάτων Συγγραφέας Ηλιοδρόμιον Χαρτόδετο
1998 Περί του εν Οδυσσεία των νυμφών άντρου : Βίος του Πορφυρίου, φιλοσοφία του Πορφυρίου, αι πρώται αρχαί και η θεολογία: Ένα κορυφαίον φιλοσοφικόν-θεολογικόν έργον Συγγραφέας Ιδεοθέατρον Χαρτόδετο
1991 Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1978 Η ζωή του Πυθαγόρα Συγγραφέας Πύρινος Κόσμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Περί αποχής εμψύχων Ευτοπία Χαρτόδετο
2005 Περί αποχής εμψύχων : Λόγος προς τον Φίρμο Καστρίκιο: Ακρεοφαγία: Παράδοση, ιεροί και θεολογικοί κανόνες Πύρινος Κόσμος Χαρτόδετο
2001 Πυθαγόρου βίος Κατάρτι Χαρτόδετο
2000 Κατά χριστιανών : Τα ευρισκόμενα Θύραθεν Χαρτόδετο
2000 Περί αγαλμάτων Ηλιοδρόμιον Χαρτόδετο
1998 Περί του εν Οδυσσεία των νυμφών άντρου : Βίος του Πορφυρίου, φιλοσοφία του Πορφυρίου, αι πρώται αρχαί και η θεολογία: Ένα κορυφαίον φιλοσοφικόν-θεολογικόν έργον Ιδεοθέατρον Χαρτόδετο
1991 Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1978 Η ζωή του Πυθαγόρα Πύρινος Κόσμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα