Περί του εν Οδυσσεία των νυμφών άντρου
Βίος του Πορφυρίου, φιλοσοφία του Πορφυρίου, αι πρώται αρχαί και η θεολογία: Ένα κορυφαίον φιλοσοφικόν-θεολογικόν έργον
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-27-7
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 1998
Ελληνική, Νέα
€ 11.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 12 εκ, 130 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίον αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια σωζόμενα έργα της θρησκευτικής Νεοπλατωνικής παραδόσεως και γέμει Μυστηριακών και απορρήτων αληθειών αι οποίαι και αναλύονται λεπτομερώς.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
Β. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
Α΄ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Β΄ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Γ΄ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ)
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ