Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ανδρέας Νικολάγιεβιτς Μουραβιόφ: Ὄ ευσεβής προσκυνητής της Χριστιανικής Ανατολής Συγγραφέας s@mizdat Χαρτόδετο
2017 Ανατολικό Ζήτημα & Άγιον Όρος : Η ελληνορωσική διαμάχη στο Άγιον Όρος με θέμα την πληθυσμιακή δυναμική (1725-1917) Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2016 Ανατολικό Ζήτημα και Άγιον Όρος : Ο ελληνορωσικός ανταγωνισμός (1913) Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Ευεργέτες δύο πατρίδων. Ιωάννης Βαρβάκης (1750-1824), Δημήτριος Μπερναρδάκης (1799-1870), Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907) : Η ζωή, οι δραστηριότητες και οι ευεργεσίες τους προς τη Ρωσία και την Ελλάδα. Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Η Φιλική Εταιρεία και η Οδησσός : Με αφορμή τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της: 1814-2014 Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Περιήγησις Μελετίου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν (1862-1869) : Επιμέλεια - Προλεγόμενα - Προσθήκες, Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2014 HELLENO-RUSSICA ήτοι Τεκμήρια της πρώϊμης νεοελληνικής γραμματείας περί της Ρωσίας (1453-1821 Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2013 Το Άγιον Όρος και η Ρωσία Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Η ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας του Νικόλαου Καραμζινού στα ελληνικά : Μεταφραστικές και εκδοτικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας : 9ος - 20ος αι. Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Η πολιτική της Ρωσίας στη χριστιανική Ανατολή το 19ο και 20ο αιώνα. Η Ρωσική Ατμοπλοϊκή κι Εμπορική Εταιρεία (156-1920) και η Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Παλαιστίνεια Εταιρεία (1882-2008) Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Οι Έλληνες της Αγίας Πετρούπολης : Από την ιστορική παρουσία και διασπορά του ελληνισμού στην Ανατολική Ευρώπη (18ος-20ός αιώνας) Συγγραφέας Παπασωτηρίου Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2009 Ημερολόγιον περιοδείας εν Ρωσσία προς διάδοσιν της Κορινθιακής σταφίδος (1894-1895) : Έτι δε και περί των ελληνικών κοινοτήτων και του ελληνισμού εν Ρωσία κατά τα τέλη του 19ου αιώνος Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 1821: Οι αθέατες όψεις Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2007 Τα Acta της Μονής Βαζελώνος : Στοιχεία για την ιστορία της αγροτικής και μοναστηριακής εγγείας ιδιοκτησίας στο Βυζάντιο κατά τον 13ο-15ι αι. Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2005 Analecta Balcano - Russica Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2005 Η συμβολή των Ελλήνων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς της Ρωσίας : 16ος - 19ος αιώνας: Ιστορική, παιδαγωγική προσέγγιση Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ) : 550 χρόνια από την ίδρυσή της 1454-2004: Οι τρεις ιεράρχαι και η σχολή Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2004 Ρωσοελληνικά : Οκτώ μελέτες ρωσοελληνικών πολιτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ανατόλιος Μέλες 1722 - ; : Η ζωή και το έργο του: Συμβολή στο ελληνικό σχέδιο της Μεγάλης Αικατερίνης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Αρχειογραφικά και ιστοριογραφικά της Ρωσίας : Συλλογή μελετών ελληνορωσικών θεμάτων παιδείας και πολιτισμού της μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Οι Έλληνες της Οδησσού Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1993 Αγιορειτικά Συγγραφέας Πανσέληνος Χαρτόδετο
1993 Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίνου Kapustin (1817-1894) : Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη χριστιανική ανατολή το 19ο αιώνα Συγγραφέας Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
1991 Το κίνημα των Κολλυβάδων Συγγραφέας Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Χαρτόδετο
1988 Ελληνορωσικά : Συλλογή μελετών ελληνορωσικών θεμάτων παιδείας και πολιτισμού της μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Το ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως : 1894-1914 Συγγραφέας Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
1974 Μακάριος Νοταράς : 1731-1805: Αρχιεπίσκοπος πρώην Κορινθίας Συγγραφέας Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ανδρέας Νικολάγιεβιτς Μουραβιόφ: Ὄ ευσεβής προσκυνητής της Χριστιανικής Ανατολής s@mizdat Χαρτόδετο
2017 Ανατολικό Ζήτημα & Άγιον Όρος : Η ελληνορωσική διαμάχη στο Άγιον Όρος με θέμα την πληθυσμιακή δυναμική (1725-1917) Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2016 Ανατολικό Ζήτημα και Άγιον Όρος : Ο ελληνορωσικός ανταγωνισμός (1913) Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Ευεργέτες δύο πατρίδων. Ιωάννης Βαρβάκης (1750-1824), Δημήτριος Μπερναρδάκης (1799-1870), Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907) : Η ζωή, οι δραστηριότητες και οι ευεργεσίες τους προς τη Ρωσία και την Ελλάδα. Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Η Φιλική Εταιρεία και η Οδησσός : Με αφορμή τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της: 1814-2014 Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Περιήγησις Μελετίου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν (1862-1869) : Επιμέλεια - Προλεγόμενα - Προσθήκες, Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2014 HELLENO-RUSSICA ήτοι Τεκμήρια της πρώϊμης νεοελληνικής γραμματείας περί της Ρωσίας (1453-1821 Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2013 Το Άγιον Όρος και η Ρωσία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Η ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας του Νικόλαου Καραμζινού στα ελληνικά : Μεταφραστικές και εκδοτικές προσεγγίσεις Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας : 9ος - 20ος αι. Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Η πολιτική της Ρωσίας στη χριστιανική Ανατολή το 19ο και 20ο αιώνα. Η Ρωσική Ατμοπλοϊκή κι Εμπορική Εταιρεία (156-1920) και η Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Παλαιστίνεια Εταιρεία (1882-2008) Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Οι Έλληνες της Αγίας Πετρούπολης : Από την ιστορική παρουσία και διασπορά του ελληνισμού στην Ανατολική Ευρώπη (18ος-20ός αιώνας) Παπασωτηρίου Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 1821: Οι αθέατες όψεις Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2005 Analecta Balcano - Russica Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2005 Η συμβολή των Ελλήνων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς της Ρωσίας : 16ος - 19ος αιώνας: Ιστορική, παιδαγωγική προσέγγιση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Ρωσοελληνικά : Οκτώ μελέτες ρωσοελληνικών πολιτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ανατόλιος Μέλες 1722 - ; : Η ζωή και το έργο του: Συμβολή στο ελληνικό σχέδιο της Μεγάλης Αικατερίνης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Αρχειογραφικά και ιστοριογραφικά της Ρωσίας : Συλλογή μελετών ελληνορωσικών θεμάτων παιδείας και πολιτισμού της μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Οι Έλληνες της Οδησσού Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1993 Αγιορειτικά Πανσέληνος Χαρτόδετο
1993 Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίνου Kapustin (1817-1894) : Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη χριστιανική ανατολή το 19ο αιώνα Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
1991 Το κίνημα των Κολλυβάδων Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Χαρτόδετο
1988 Ελληνορωσικά : Συλλογή μελετών ελληνορωσικών θεμάτων παιδείας και πολιτισμού της μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1987 Το ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως : 1894-1914 Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
1974 Μακάριος Νοταράς : 1731-1805: Αρχιεπίσκοπος πρώην Κορινθίας Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Ημερολόγιον περιοδείας εν Ρωσσία προς διάδοσιν της Κορινθιακής σταφίδος (1894-1895) : Έτι δε και περί των ελληνικών κοινοτήτων και του ελληνισμού εν Ρωσία κατά τα τέλη του 19ου αιώνος Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Τα Acta της Μονής Βαζελώνος : Στοιχεία για την ιστορία της αγροτικής και μοναστηριακής εγγείας ιδιοκτησίας στο Βυζάντιο κατά τον 13ο-15ι αι. Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2005 Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ) : 550 χρόνια από την ίδρυσή της 1454-2004: Οι τρεις ιεράρχαι και η σχολή Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα