Παπαϊωάννου, Μιχαήλ Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Αλή Πασάς : Το διαμάντι των Ιωαννίνων 1741-1822 Μετάφραση Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
2013 Το διαμάντι των Ιωαννίνων : Αλή Πασάς 1741-1822 Μετάφραση Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
2003 Θησαυρός πειραμάτων : Θεωρία και πράξη: Με περιγραφές και σχήματα εκατοντάδων πειραμάτων και παρατηρήσεων με απλά εποπτικά υλικά Μετάφραση Μακεδονικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1994 Το διαμάντι των Ιωαννίνων : Αλή Πασάς 1741-1822 Μετάφραση Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
1973 Unesco ειδικός οδηγός διδασκαλίας φυσιογνωστικών μαθημάτων : Εις τα σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως κατά τας συγχρόνους παιδαγωγικάς αρχάς, 830 πειράματα Μετάφραση Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Αλή Πασάς : Το διαμάντι των Ιωαννίνων 1741-1822 Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
2013 Το διαμάντι των Ιωαννίνων : Αλή Πασάς 1741-1822 Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
2003 Θησαυρός πειραμάτων : Θεωρία και πράξη: Με περιγραφές και σχήματα εκατοντάδων πειραμάτων και παρατηρήσεων με απλά εποπτικά υλικά Μακεδονικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1994 Το διαμάντι των Ιωαννίνων : Αλή Πασάς 1741-1822 Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
1973 Unesco ειδικός οδηγός διδασκαλίας φυσιογνωστικών μαθημάτων : Εις τα σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως κατά τας συγχρόνους παιδαγωγικάς αρχάς, 830 πειράματα Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα