Παπαγαρυφάλλου, Παναγιώτης Λ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ο Ελληνικός κοινοτισμός και ο Ίων Δραγούμης Συγγραφέας Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2017 Η έννοια του πολίτη στον Αριστοτέλη και στη σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2017 Λαϊκή συμμετοχή και τοπική αυτοδιοίκηση Συγγραφέας Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2016 Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της εθνικής αντίστασης (1941-1944) : Από τις "Εντολές" του κώδικα "Ποσειδώνα" (Δεκέμβριος του 1942) έως την Πράξη 55 της ΠΕΕΑ (Αύγουστος του 1944) που θέσπισε τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την απελευθέρωση της Ελλάδας. Συγγραφέας Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2015 Θράκη : Το μήλον της έριδος και ο εθελόδουλος γραικυλισμός του Αθηνοκεντρικού κράτους Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2015 Καλαμάτα - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 : Η εκδήλωση της Ελληνικής Δράσης Συγγραφέας Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2014 Η άγνωστη τοπική αυτοδιοίκηση Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2013 "Εχθροπάθεια" Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2013 Δημήτριος Βεζάνης (1904-1968) Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2013 Η Μακεδονία στη μέγγενη της Τρίτης Διεθνούς και του ΚΚΕ : 1919-1949 Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2013 Κομμουνιστική ουτοπία Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2012 Η εθνική μας παράδοση και η σημασία της στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας Συγγραφέας Πελασγός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κριτικά κείμενα για την κοινωνική και πολιτική διαφθορά Συγγραφέας Πελασγός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Ο εθνικισμός Πρόλογος Κάδμος Χαρτόδετο
2007 Αρχαία και σύγχρονη δημοκρατία : Από την αθηναϊκή δημοκρατία στη σύγχρονη οικογενειοκρατία και από την κληρωτή δημοκρατία στη δημοκρατία των επιγόνων Συγγραφέας Πελασγός Χαρτόδετο
2007 Ο Δημοσθένης και η διαχρονικότητα των λόγων του Συγγραφέας Κάδμος Χαρτόδετο
2006 Το χρονικό της εθνικής μειοδοσίας του ονόματος της Μακεδονίας : Στη δεκαπενταετία 1990-2005 Συγγραφέας Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Χαρτόδετο
2004 Πολιτική και κοινωνία στην Ελλάδα του λαϊκισμού Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2003 Ιδέες, προτάσεις, προβληματισμοί για την τοπική αυτοδιοίκηση Συγγραφέας Έλλα Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πολιτική και κοινωνία στην Ελλάδα του λαϊκισμού Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2002 Ο λαϊκισμός στην Ελλάδα : Εμφάνιση, εξέλιξη, άνθηση, συνέπειες Συγγραφέας Ergo Χαρτόδετο
2000 Θύμα διπλής δολοφονίας Συγγραφέας Ergo Χαρτόδετο
1995 Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του συντάγματος : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 102 του Συντάγματος και στην κατοχύρωση του θεσμού στις πραγματικές κοινωνικές, πολιτικές και εθνικές του διαστάσεις Συγγραφέας Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1977 Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και των θαλασσίων μεταφορών στην ελλάδα πριν και μετά την επανάσταση του ΄21 : Το πνεύμα της συνεργασίας εις τον οικονομικόν τομέα εν Ελλάδι κατά τας παραμονάς της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Συμβολή του πνεύματος αυτού εις την επιτυχίαν του Αγώνος. Προσπάθειαι και πηγαίαι εφαρμογαί συνεταιριστικής οργανώσεως του νόμου 602/1915 "περί συνεταιρισμών". Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1977 Θέματα τοπικής αυτοδιοικήσεως : Παραδόσεις μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1973 Η δημόσια διοίκησης : Συμβολή εις την έννοιαν - το περιεχόμενον - τον σκοπόν - την σημασίαν και την εξέλιξιν αυτής εν ελλάδι Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1973 Η εξέλιξις των γεωργικών συνεταιρισμών εν Ελλάδι από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι του 1940 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1973 Το ανώτατον συμβούλιον δημοσίων υπηρεσιών : Συμβολή εις την αποστολήν του Α.Σ.Δ.Υ. ως συντελεστού της εύρυθμου και ομοιόμορφου λειτουργίας της δημοσίας διοικήσεως Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ο Ελληνικός κοινοτισμός και ο Ίων Δραγούμης Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2017 Η έννοια του πολίτη στον Αριστοτέλη και στη σύγχρονη Ελλάδα Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2017 Λαϊκή συμμετοχή και τοπική αυτοδιοίκηση Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2016 Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της εθνικής αντίστασης (1941-1944) : Από τις "Εντολές" του κώδικα "Ποσειδώνα" (Δεκέμβριος του 1942) έως την Πράξη 55 της ΠΕΕΑ (Αύγουστος του 1944) που θέσπισε τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2015 Θράκη : Το μήλον της έριδος και ο εθελόδουλος γραικυλισμός του Αθηνοκεντρικού κράτους Πελασγός Χαρτόδετο
2015 Καλαμάτα - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 : Η εκδήλωση της Ελληνικής Δράσης Το Αντίδοτο Χαρτόδετο
2014 Η άγνωστη τοπική αυτοδιοίκηση Πελασγός Χαρτόδετο
2013 "Εχθροπάθεια" Πελασγός Χαρτόδετο
2013 Δημήτριος Βεζάνης (1904-1968) Πελασγός Χαρτόδετο
2013 Η Μακεδονία στη μέγγενη της Τρίτης Διεθνούς και του ΚΚΕ : 1919-1949 Πελασγός Χαρτόδετο
2013 Κομμουνιστική ουτοπία Πελασγός Χαρτόδετο
2012 Η εθνική μας παράδοση και η σημασία της στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας Πελασγός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κριτικά κείμενα για την κοινωνική και πολιτική διαφθορά Πελασγός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Αρχαία και σύγχρονη δημοκρατία : Από την αθηναϊκή δημοκρατία στη σύγχρονη οικογενειοκρατία και από την κληρωτή δημοκρατία στη δημοκρατία των επιγόνων Πελασγός Χαρτόδετο
2007 Ο Δημοσθένης και η διαχρονικότητα των λόγων του Κάδμος Χαρτόδετο
2006 Το χρονικό της εθνικής μειοδοσίας του ονόματος της Μακεδονίας : Στη δεκαπενταετία 1990-2005 Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Χαρτόδετο
2004 Πολιτική και κοινωνία στην Ελλάδα του λαϊκισμού Δρόμων Χαρτόδετο
2003 Ιδέες, προτάσεις, προβληματισμοί για την τοπική αυτοδιοίκηση Έλλα Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πολιτική και κοινωνία στην Ελλάδα του λαϊκισμού Δρόμων Χαρτόδετο
2002 Ο λαϊκισμός στην Ελλάδα : Εμφάνιση, εξέλιξη, άνθηση, συνέπειες Ergo Χαρτόδετο
2000 Θύμα διπλής δολοφονίας Ergo Χαρτόδετο
1995 Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του συντάγματος : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 102 του Συντάγματος και στην κατοχύρωση του θεσμού στις πραγματικές κοινωνικές, πολιτικές και εθνικές του διαστάσεις Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1977 Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και των θαλασσίων μεταφορών στην ελλάδα πριν και μετά την επανάσταση του ΄21 : Το πνεύμα της συνεργασίας εις τον οικονομικόν τομέα εν Ελλάδι κατά τας παραμονάς της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Συμβολή του πνεύματος αυτού εις την επιτυχίαν του Αγώνος. Προσπάθειαι και πηγαίαι εφαρμογαί συνεταιριστικής οργανώσεως του νόμου 602/1915 "περί συνεταιρισμών". Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1977 Θέματα τοπικής αυτοδιοικήσεως : Παραδόσεις μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1973 Η δημόσια διοίκησης : Συμβολή εις την έννοιαν - το περιεχόμενον - τον σκοπόν - την σημασίαν και την εξέλιξιν αυτής εν ελλάδι Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1973 Η εξέλιξις των γεωργικών συνεταιρισμών εν Ελλάδι από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι του 1940 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1973 Το ανώτατον συμβούλιον δημοσίων υπηρεσιών : Συμβολή εις την αποστολήν του Α.Σ.Δ.Υ. ως συντελεστού της εύρυθμου και ομοιόμορφου λειτουργίας της δημοσίας διοικήσεως Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Ο εθνικισμός Πρόλογος Κάδμος Χαρτόδετο