Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2021 Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Εμπορικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η εταιρική & ατομική αγωγή του μετόχου κατά το ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Η εταιρική & ατομική αγωγή του μετόχου κατά το ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το Δικαίωμα Ψήφου στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Το Δικαίωμα Ψήφου στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας : Νομοθετικά και ερμηνευτικά προβλήματα της αναθεώρησης με το Ν 4072/12 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της : Συμβολή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2021 Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Εμπορικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η εταιρική & ατομική αγωγή του μετόχου κατά το ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Η εταιρική & ατομική αγωγή του μετόχου κατά το ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το Δικαίωμα Ψήφου στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Το Δικαίωμα Ψήφου στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας : Νομοθετικά και ερμηνευτικά προβλήματα της αναθεώρησης με το Ν 4072/12 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της : Συμβολή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα